ESQUERDA UNIDA DE VIGO PRESENTA EN BRUSELAS ALEGACIÓNS CONTRA O INFORME FINAL DA COMISIÓN EUROPEA DA VISITA Á RÍA DE VIGO

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, deu traslado hoxe ao eurodeputado de IU e membro da comisión que visitou a Ría de Vigo Willy Meyer de enmendas para contrarrestar o contido do informe que califica de “boa xestión” a nova depuradora e o estado da contaminación da ría de Vigo

O informe que atópase na fase final argumenta como “suposicións” a presencia elevada de coliformes nas augas interiores da ría e fai consideracións sobre a efectividade da nova depuradora en construcción que para EU non teñen argumento técnico ningún

O coordenador local de EU sigue argumentando que a defensa da nova macrodepuradora como solución á contaminación na ría e que a comisión europea de por descartado o sistema de microdepuradoras en todo o térmo municipal de Vigo son un grave erro. Literalmente o informe fala de “que no tenía sentido separar el tratamiento de las aguas residuales de una única conurbación en varias plantas de tratamiento, ya que la construcción de las plantas reduciría las economías de escala, además de que hay poco terreno disponible e iría en contra de los criterios técnicos establecidos en el estudio de impacto ambiental”

ESQUERDA UNIDA considera como excesivamente confiada a comisión europea coa explicacións das autoridades sobre emisarios submarinos ilegais e di que é absolutamente falso que estes esten inutilizados e que simplemente virtan augas pluviais cando hai grandes choivas, algo que contradí as numerosas denuncias de verquidos formuladas ao SEPRONA por veciños e colectivos medioambientais de Vigo. Chega a decir o informe da comisión sobre a visita que fixeron aos puntos negros de verquidos que “El barco se acercó al punto de vertido de la tubería de salida de aguas residuales de la actual planta de tratamiento de Vigo, pero no se apreció ningún efecto en la superficie marina. Los peticionarios vieron varios de los «puntos negros» desde el barco, aunque en aquel momento no se detectaron vertidos de aguas residuales. Según Philippe Boulland, gracias a este conocimiento de primera mano de la situación, se pudieron abordar debidamente las cuestiones con el alcalde de Vigo y, más tarde, con el Gobierno regional.

O informe asegura que a construcción e o proxecto da nova depuradora é correcto e pode dar solucións aos verquidos de aguas sen tratar á ría mesmo argumentando que non detectan separación de augas pluviais e residuais e “quedan contentos con unha exposición que dí que a pesar de esta eiva a tecnoloxía da nova planta poderá asumir os aluvións en tempos de choivas” algo que para EU é absolutamente discutible e imposible nos casos de averías nos dixestores da mesma.

ADXUNTAMOS INFORME DA COMISIÓN QUE VISITOU A RÍA DE VIGO
ICONO PDF

Advertisements

ESQUERDA UNIDA DEFENDE EN BRUSELAS QUE A NOVA DEPURADORA DE VIGO NON CONCRETA UNHA POLÍTICA EFICAZ DE DEPURACIÓN DE AUGAS NA RÍA

Xunqueira LagaresO eurodeputado de IU, Willy Meyer, defendeu a petición de EU de Vigo redactar de novo o informe sobre a contaminación ambiental na ría de Vigo e considera que o PP está presionando de xeito “brutal” para que as conclusión do informe disfracen a realidade das nosas rías e das políticas de depuración de augas residuais.

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, trasladou onte ao eurodeputado de EU Willy Meyer valoracións sobre a propora de informe do Parlamento Europeo sobre a visita que realizaron a Vigo para comprobar o estado das augas da Ría e da política de depuración existente. Para ESQUERDA UNIDA a proposta de informe supón que a nova depuradora servirá como mellora do problema do sistema de depuración de augas en Vigo pero: “para nós, co novo emisario situado dentro da Ría, sen un sistema de tratamento adecuado de augas e deseñado desde un punto de vista localista, incumprirá, do mesmo xeito que a actual depuradora, varias directivas comunitarias, ademais de carrexar a afección de cinco Hábitats de Interese Comunitario situados na Xunqueira do Lagares.

EU deu traslado da súa posición de que ter unha edar a pé da ría é unha clara amenaza á nosa biodiversidade e a sectores importantísimos como a pesca e do marisqueo”.

EU sigue defendendo que estamos ante unha posible vulneración de normativa comunitaria, especialmente na Directiva Marco da auga 2000/60/CE, a Directiva 91/271/CEE relativa ao tratamento de augas residuais urbanas, a Directiva 2006/77/CE relativa á xestión da calidade das augas de baño, a Directiva 96/61/CE relativa á prevención e control integrados da contaminación, a Directiva 79/923/CE sobre a calidade esixida ás augas para a cría de moluscos, a Directiva 92/43/CEE (Hábitats) e a Directiva 2006/11/CE relativa á contaminación causada por determinadas sustancias perigosas vertidas no medio acuático.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UNHA BOA NOTICIA A VISITA DUNHA DELEGACIÓN DA COMISIÓN DE PETICIÓNS DO PARLAMENTO EUROPEO ANTE AS REITERADAS DENUNCIAS SOBRE A CONTAMINACIÓN NA RÍA DE VIGO

O vindeiro 13 de febreiro esta comisión europea visitará a ría de Vigo e manterá xuntanzas con cidadáns e organizacións peticionarias e visitará espacios da ría que teñen sido reiteradamente denunciados polos altos niveis de contaminación (depuradora de Coruxo) ou por ser espacios con constantes agresións medioambientais (proxecto do Porto da Lagoa en Teis ou espacios sometidos a aterramentos e recheos). EU lembra que foio o eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer (que participará nesta comisión presidida polo eurodeputado do Partido Popular Europeo Philippe BOULLAND) o que en 2010 solicitou formalmente a visita a Vigo durante unha comparecencia de veciños de Coruxo e Teis no Parlamento Europeo. Lembra que PSOE e PP non quixeron nesta comisión que esta visita se producira.

Xunqueira LagaresO borrador da proposta da visita da comisión europea di textualmente que : “El Comité de Peticiones ha recibido un total de 11 peticiones de ciudadanos en la comunidad española autónoma de Galicia. Los solicitantes denuncian los altos niveles de contaminación de agua en varias áreas costeras, notablemente en varios estuarios de diversidad biológica notable e incluyendo un sitio de Natura2000. Las causas parecen ser prácticas de tratamiento de aguas negras sobre todo urbanas en un número de puntos, y también un número de instalaciones industriales. Las dos áreas principales geográficas concirnieron son la Bahía de Vigo y dos estuarios alrededor de un Coruna y la Ferrol.

O Coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera “oportuna” “necesaria” e que ten que poñer “as cores” ao Concello de Vigo pola súa nefasta xestión da política de depuración de aguas, “á Xunta de Galicia e ao Porto de Vigo” por permitir portos deportivos e recheos en zonas costeiras e de alto valor ecolóxico e marisqueiro. Esta visita, para o coordenador local de EU, “ten que ser un serio correctivo para tres administracións con nula sensibilidade medioambiental con respecto a nosa ría.

Esquerda Unida de Vigo aproveitará a visita para denunciar proxectos como o do Porto Deportivo de Canido e denunciar que a nova depuradora proxectada en Coruxo “non solucionará os problemas de depuración de agua en Vigo” e quederá obsoleta en pouco tempo como a anterior.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO DARÁ UNHA “BATALLA SOCIAL” POLO FUTURO DO SECTOR NAVAL NA RÚA E NOS PARLAMENTOS EUROPEO E ESTATAL

EU reparte esta semán en Vigo 8.000 octavillas pedindo a participación activa na mobilización sindical e ao mesmo tempo traslada iniciativas ao seu eurodeputado Willy Meyer e o deputado estatal Gaspar Llamazares.

ESQUERDA UNIDA súmase activamente a chamada sindical para loitar polo futuro do sector naval vigués. Esta semán o eurodeputado Willy Meyer deu traslado a unha queixa á comisión europea ante a grave situación de emerxencia económica que pode supoñer a paralización do tax-lease na nosa comarca. Igualmente Gaspar Llamazares trasladará preguntas á vicepresidente económica Elena Salgado sobre a situación do sector e as medidas que pretende levar a cabo o goberno central para a súa salvación.

ESQUERDA UNIDA sumarase activamente á mobilización do xoves 21 (como así o ten feito nos 25 anos de existencia na cidade de Vigo) acudindo novamente á respaldar a un sector esencial para o desenvolvemento socioeconómico da nosa comarca cíclicamente amenazado nos últimos 20 anos.

A secretaría local de emprego de ESQUERDA UNIDA lembra que estamos ante un sector que actualmente ten escasamente en activo en torno a 1500 empregados, estando o resto en expedientes temporais de regulación de emprego e estando fóra do sector por ERES de extinción, peches ou despidos miles de traballadores e traballadoras. Pero que foi un sector que en 2008 e 2009 empregaba case a 10.000 personas na nosa comarca. EU coñece o que aconteceu en comarcas como Ferrolterra, Xixón ou Cádiz cando a crise do sector expulsou a miles de traballadores e traballadoras do mesmo provocando unha crise económica, social e de despoboamento que aínda hoxe é endémica.

EU chama a cidadanía viguesa a volcarse co sector e especialmente este 21 de xullo , aos traballadores doutros sectores, ao movemento veciñal a asociativo, ao movemento 15M e os indignados que exemplarmente mobilizaráronse pola democracia real, porque democracia real tamén é a democracia económica e o dereito a que Vigo e Galicia tamén teñan industria productiva e xeneradora de emprego.

Fai click aquí para descargar a octavilla de EU sobre o sector naval

ESQUERDA UNIDA DE VIGO TRASLADARÁ OS PROBLEMAS DO NAVAL VIGUÉS AO SEU EURODEPUTADO WILLY MEYER PARA QUE RECLAME NO PARLAMENTO EUROPEO SOLUCIÓNS PARA O FUTURO DO SECTOR

EU solidarízase cos traballadores de Barreras pechados no asteleiro e recorda que é o goberno o que ten que mover ficha para defender un sistema de financiación alternativo ao tax-lease se ese non pode ser empregado de acordo a fiscalidade europea.

En todo caso EU considera que esa suposta fiscalidade ten servido para destruir moito tecido industrial co que considera a europa de Maastrich fracasada e en estado de descomposición. Para EU a comisión de competencias é un instrumento para estrangular os sectores industriais do estado español tal e como ten denunciado históricamente IU dende 1994.

O coordenador local de EU dará traslado dun informe completo ao eurodeputado de EU e membro da comisión de peticións do Parlamento Europeo para denunciar ante as institucións europeas o contínuo desmantelamento laboral no sector naval e a alarmante situación na que se poden quedar os asteleiros que teñen contratos en vilo pola suspensión do sistema de financiación tax-lease aprobado pola comisión que dirixe o español Joaquin Almunia.

Rubén Pérez recorda que en menos de dous anos perdimos máis do 60% do emprego no sector naval, feito que coloca á nosa comarca nunha situación futura incerta e pouco esperanzadora.

ESQUERDA UNIDA apoia e solidarizase cos traballadores pechados no asteleiro e participará activamente con eles nas medidas de presión socio-laborais que acorden.

Petición Sector Naval

ESQUERDA UNIDA PREGUNTA EN BRUSELAS SOBRE O ESTADO DO PROCEDEMENTO DE INFRACCIÓN ABERTO CONTRA ESPAÑA POLA POLÍTICA DE DEPURACIÓN DE AUGAS EN VIGO E GALICIA.

O enésimo aplazamento da adjudicación da nova depuradora amosa para ESQUERDA UNIDA que o proxecto non vai dar solución ao problema real de depuración de augas en Vigo e que precísase un modelo alternativo de sistemas de depuración que non impliquen o emisario submarino e a construcción dunha Macrodepuradora.

EU sostén que o sistema ten que ser radicalmente o contrario. Microdepuradoras nos polígonos industriais e nos espazos de población con agrupación de máis de 10.000 habitantes.

PREGUNTA DO EURODEPUTADO DE ESQUERDA UNIDA WILLY MEYER Á COMISIÓN EUROPEA:

Procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales: situación en Galicia.

En Galicia, la falta de aplicación de las disposiciones de las Directiva Marco del Agua en general, y más concretamente de las directivas relativas al tratamiento de aguas residuales urbanas y de gestión de la calidad de las aguas de baño, han provocado que durante años se hayan arrojado al medio marino miles de litros de vertidos sin depuración alguna, con graves consecuencias ambientales y económicas sobre la pesca, el marisqueo y el turismo. Por ejemplo, cabe destacar la preocupante situación de la Ría de O Burgo (A Coruña) y Ría de Vigo, que ya ha sido denunciada en varias ocasiones ante las instituciones europeas.

El incumplimiento por parte de España de la directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas no es algo reciente. En 2004, tras la expiración del plazo de cumplimiento de la directiva, la Comisión Europea remitió al Gobierno de España una carta de emplazamiento. En 2008, remitió una última carta de apercibimiento y hace precisamente un año (mayo de 2010) esta institución anunció su denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ausencia de depuración de aguas residuales en 38 núcleos urbanos, entre ellos A Coruña, Vigo y Santiago en Galicia

Como la propia Comisión Europea ha reconocido: “Las aguas residuales no depuradas pueden estar contaminadas por bacterias y virus nocivos, lo que representa un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que pueden dañar las aguas dulces y el medio marino”.

• Ante estos hechos, ¿puede proporcionar la Comisión información detallada sobre el estado del procedimiento de infracción en curso contra España por el incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales?

• Asimismo, ¿podría la Comisión informar de la situación actual de la depuración de las aguas residuales en los núcleos urbanos de la Comunidad Autónoma de Galicia incluidos en el procedimiento?

• Igualmente, ¿qué acciones ha emprendido la Comisión para garantizar el respeto de la Directiva marco del agua 2000/60/CE, de la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, de la Directiva 79/923/CE en Galicia?

O eurodeputado, Willy Meyer, presentóu unha pregunta ante a comisión sobre a ampliación da AP-9

O pasado mércores 9 de febreiro o eurodeputado de IU Willy Meyer presentou unha pregunta ante a Comisión Europea sobre a posible ampliación da AP-9 no tramo Enlace de Cangas-Enlace de Teis.

A ampliación da AP-9 neste tramo implicará o desdobramento da Ponte de Rande e suporá a realización de obras no entorno da Enseada de San Simón, zona integrada na Rede Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

Ademáis a realización desta obra conta coa oposición de boa parte dos veciños de Chapela xa que aparte das novas molestias e expropiacións afectaría a algunhas infraestruturas públicas da vila como son o centro de saúde, o colexio público Alexandre Boveda, o instituto de enseñanza secundaria obligatoria e F.P., o pabillón deportivo, a iglesia parroquial, atrio, casa rectoral e cemiterio, o colegio público Iglesia, dous aparcadoiros parroquiais e fontes públicas.

España é o estado europeo con máis Km de asfalto tanto en relación a número de habitantes como a número de vehículos. Isto, sumado a que o transporte por carretera emite máis do 20% dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), causantes do Cambio Climático e a urxencia de adoptar medidas para frear estas emisións motiva que dende EU nos opoñamos á ampliación da AP-9. A solución aos problemas do transporte en Galicia non é o contínuo incremento de vías de asfalto, senon a mellora do transporte público, sobre todo o tren de cercanías, e unha política territorial que reduza a necesidade de desprazamentos achegando os servizos aos cidadáns.

As preguntas que Willy Meyer realizóu ante a Comisión Europea foron as seguintes:

1. Tendo en conta os danos sociais e ambientais que produciría a execución desta obra, ¿considera a Comisión Europea xustificable a súa realización en función da suposta mellora de la fluidez do transporte na zona?.

2. ¿Ten coñecimento a Comisión Europea da existencia dalgún Estudio de Impacto Ambiental favorable á execución desta obra?. No caso contrario, ¿pensa esixir a realización dese estudio?.

 

 

Lino C. Vila
Secretaría de Medio Ambiente
Executiva Nacional de Esquerda Unida
%d bloggers like this: