O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESÍXELLE AO PRESIDENTE DA ÁREA METROPOLITANA, ABEL CABALLERO, QUE VOLVA A REUNIR ÁS ALCALDÍAS DA ÁREA COA XUNTA COMO FERRAMENTA PARA DIRIMIR O ASUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO E EVITAR ASÍ O XOGO DE MAIORÍAS E MINORÍAS QUE LEVOU A CABO O PP NO DÍA DE HOXE.

vitrasaPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo, que forma parte do Grupo político Marea Metropolitana na Asemblea da Área Metropolitana de Vigo, non é aceptable a manobra que tratou de levar a cabo a Xunta no día de hoxe na xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte na que, facendo uso da maioría que o Partido Popular posúe nela (e non na Asemblea da Área) tratou de levar a cabo votacións que poderían ter como resultado a dilapidación da Área Metropolitana.

Para a Marea de Vigo, ao igual que expuxeron hoxe os alcaldes do Grupo Metropolitano do que forman parte e que acudiron hoxe á xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte convocada pola Xunta (Cangas e Salceda), tratar de utilizar unha maioría forzando votacións cuxo resultado pode significar a paralización total da Área Metropolitana non é o camiño para solucionar as diverxencias, senón que os debates se deben dar no seo da Área, é, de non existir acordos, seguir traballando onde si os hai e dirimir o resto no contencioso ao non ter outra alternativa. En todo caso, o órgano onde se ten que dirimir, non é o convocado e celebrado no día de hoxe.

A Marea de Vigo considera un erro que a Xunta estea “amarrándose” a unha interpretación do Convenio asinado xunto ao Concello de Vigo e Vitrasa, no que, tal e como veñen de admitir hoxe, é o Concello de Vigo o que debe pagar o bono do transporte urbano de Vigo de todas as persoas viaxeiras da área, con independencia da procedencia, utilizando incluso comparacións como a Área de A Coruña ou de Santiago de Compostela, pero, sen falar da gran diferenza que existe con Vigo: Vigo paga á empresa por viaxeiro e as outras urbes, o fan por km, o que constitúe unha diferenza considerable no caso que estamos a tratar. Ademais de que, para os demais concellos da área a teoría parece diferente, posto que os gastos do transporte xa existente están repartidos entre a propia Xunta e o concello en cuestión.

Por tanto, esixímoslle á Xunta que acepte a interpretación que fai Vigo do Convenio, posto que beneficiaría a toda veciñanza da Área (e non soamente á de Vigo), e ao Alcalde de Vigo e Presidente da Area (do que aínda non se entende como puido asinar ese convenio de interpretación tan arbítrea) que, tal e como fixo á hora de poñer a andar a Área, convoque a Xunta e as alcaldías da Área para poñer todas as diferenzas e acordos enriba da mesa e se poida comezar a traballar, mais aló dos panfletos por parte do PP e o lanzamento de receitas dia sí día tamén por parte do Alcalde de Vigo cara a Xunta.

Advertisements

MAREA DE VIGO CONSIDERA UN “ESPERPENTO” AS ACTITUDES DO PP E PSOE, DINAMITANDO A ÁREA METROPOLITANA DESDE DENTRO.

vitrasaO Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que o convenio asinado por Xunta, Concello de Vigo e Vitrasa efectivamente ten diferencias substanciais de interpretación (especialmente no tocante aos anexos onde figuran tarifas para viaxes sen saltos no ámbito de Vigo) polo que a solución do contencioso é unha vía lóxica. Tamén lembra que foi o Alcalde de Vigo o que pedía a formulación desta denuncia no contencioso e comprometíase a “acatar o seu resultado”.

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, sinalou hoxe que o debate sobre o modelo de xestión de transporte da Área Metropolitana continúa a ter tintas esperpénticas, por unha banda o PP negando que a entrada do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano sexa unha realidade dende o mesmo momento no que a lei que está aprobada contén o convenio esixido entre Concello e Xunta; e doutra o Concello de Vigo non asumindo o erro de ter asinado con pouca cautela un convenio que na súa páxina 9 (anexo sobre tarifas actuais do transporte metropolitano) introduce unha interpretación moi aleatoria do que comporta o prezo do billete para as viaxes no transporte urbano de Vigo ao non especificar as responsabilidades sobre as bonificacións á custo do Concello de Vigo para as viaxes sen transbordo. Para a Marea de Vigo este convenio é insuficiente precisamente pola falla de concreción, alén do estraño feito de que unha empresa privada a que lle quedan dous anos de concesión sexa parte asinante do convenio coma si dunha institución pública se tratara.

Marea de Vigo non deixa de sorprenderse sobre os motivos polos que se asinou o convenio por parte do Concello de Vigo a través do seu Alcalde se non se tiña claro a interpretación do mesmo, no que ademais non se deixa claro cal vai ser o proceso de integración do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano, polo que Marea de Vigo demanda discutir sobre o modelo de transporte metropolitano, sobre as razóns polas que o modelo de lei aprobada polo Partido Popular desbota a xestión pública directa do transporte, e sobre como e cando se concretará a cesión de competencias en transporte á Área. Polo tanto, Marea de Vigo pide que se convoque, tralo pleno organizativo, un pleno extraordinario para dirimir a cuestión do transporte.

Sendo un momento e oportunidade importante para abaratar e incluso remunicipalizar servizos, a importancia da Área debería estar por enriba das siglas, posto que servizos como o do transporte, auga, ou a rsu poderían ser xestionados desde a Área, mais se a vontade, tanto do PSOE como do PP non muda, seguramente este novo intento de construción da Área Metropolitana de Vigo volva a fracasar.

MAREA DE VIGO DEFENDERÁ NO 2016 UNHA NOVA LEI DE ÁREA METROPOLITANA DE VIGO QUE BLINDE O MODELO DE XESTIÓN PÚBLICA DO TRANSPORTE  

pleno-rubenMAREA DE VIGO considera que os intereses dunha concesionaria privada como Vitrasa e a indefinición do modelo de transporte que propón a Xunta son os que impiden integrar o transporte local no metropolitano.
 
MAREA DE VIGO propón que o modelo de transporte sexa o sistema consorciado público vixente na área metropolitana de Barcelona: un modelo de operador público de transporte integrado.

O voceiro municipal da MAREA DE VIGO Rubén Pérez, sinalou hoxe que o debate sobre o modelo de xestión de transporte da área metropolitana comeza a ter tintes esperpénticos como a declaración do alcalde sobre a non participación de Vitrasa no transporte metropolitano, “ninguén pide que os vitrasas cheguen a Porriño”, sinalou Rubén Pérez senón que un vigués ou viguesa que traballe alí teña opción de transporte público integrado”. Nesta lexislatura remata a concesión a Vitrasa e é un bo momento para que no prego de condicións da nova concesión blíndese a obrigatoriedade da participación do transporte público vigués nos modelos de transporte metropolitano público.

MAREA DE VIGO defende un modelo análogo ao da área metropolitana de Barcelona, onde existiría un Consorcio público participado ao 51% pola Xunta de Galicia, o 25% polo Concello de Vigo e un 24% polo resto dos concellos da área metropolitana. Isto solucionaría os problemas de financiamento do servizo xa que a maior parte do financiamento sería autonómica de acordo con esa participación maioritaria no consorcio. Esta é a proposta na que traballa o grupo municipal da MAREA DE VIGO que será presentada á asamblea da mesma para a súa aprobación.

Rubén Pérez discrepa do modelo da xunta de integrar todas as concesións de transporte privado da área (máis de 11 empresas distintas) mantendo prácticamente as mesmas liñas, frecuencias e bonificando prezos, a integración do transporte metropolitano esixe que paralelamente a área asuma a xestión do transporte nas localidades pequenas mantendo exclusivamente Vigo a xestión do transporte urbano pola súa magnitude e pola diferenciación de planificación necesaria.

MAREA DE VIGO pide de novo discutir sobre o modelo de transporte metropolitano, dos motivos polos que o modelo de lei aprobada polo Partido Popular desbota a xestión pública directa do transporte e de como e cando se concretará a cesión de competencias en transporte a área.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA ERRÓNEA A POLÍTICA DE CHEQUES SOCIAIS E PIDE A SÚA RECONVERSIÓN EN EXENCIÓNS DE PAGO DE AUGA, TRANSPORTE, ETC..

Concello_de_VigoEU considera que gran parte dos recursos son empregados en “manobras propagandisticas” en vez de traballo concreto no eido dos servizos sociais.

O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera “caótica” e a propia convocatoria e proceso opaco das Axudas de Emerxencia Municipais (AEM) e considera “fume” os anuncios de ampliación do Alcalde. Lembra que o que finalmente conta é o que se executa do orzamento, non o que se orzamenta.

EU sempre defendeu que se tiña que evitar fórmulas de cheque dinerario neste tipo de gastos e suliña que “estamos ante un dos máis claros exemplo de gastos impropio que asume un concello como o de Vigo, considerando impropios os gastos que corresponderían á administración autonómica e non ao Concello por non recadar para sostelos (máis do 24% do orzamento actual son este tipo de gastos)

EU considera agotado o tempo no que dende o goberno municipal solucionábase todo cunha rolda de prensa ou a presentación dun programa. Hoxe a situación de emerxencia social que vive unha gran parte da cidadanía viguesa golpea con toda a crueldade as portas do Concello.

Non podemos máis que voltar a denunciar que se anuncian programas con gastos de promoción altísimos (algúns con entrevistas ao alcalde nos medios incluído) e posteriormente os programas non chegan a desenvolverse ou ter un seguemento de se as familias están accedendo ao montante das axudas. Mesmo o nivel de execución final das partidas sociais nos orzamentos non chegan en ocasións ao 50% do orzamentado.

EU considera esencial presionar dende o público a Aqualia e Vitrasa para que existan bonificacións e exencións ás familias con menos recursos en vez de “cheques de beneficiencia” propias doutras épocas.

RUBÉN PÉREZ (ESQUERDA UNIDA): O PLENO DE VIGO ESTREA HOXE UNHA PANTOMIMA CON TRES ACTORES: PP E PSOE VOTANDO UN ORZAMENTO QUE ANTES O SEGUNDO REXEITABA E BNG REXEITANDO UN ORZAMENTO QUE NO BÁSICO É O DO ANO PASADO E ANTERIORES QUE SI VOTOU AFIRMATIVAMENTE

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, valorou hoxe a votación afirmativa de PP e PSOE do orzamento do ano 2014 sinalando que asistimos á consumación dun “matrimonio de conveniencia” do PP e o PSOE ante a falla de diferencias substanciais no proxecto de cidade, seguir priorizando os anuncios efectivistas fronte a unha verdadeira política orzamentaria orientada á dar resposta ás necesidades de políticas sociais, control público dos incrementos de gasto en concesionarias privadas, cumprimento das decisións democrática do pleno, contrarrestar os efectos da reforma local do PP, etc…

EU presentará como o ven facendo dende 2011 unha ENMENDA Á TOTALIDADE AO ORZAMENTO ante as primeiras evidencias de que estamos ante un orzamento que agocha baixo unha calculada estratexia propagandistica un recorte de partidas sociais e un aumento dos recursos que acaban nas concesionarias privadas (Vitrasa, Aqualia, seguridade, limpeza, mantemento cemiterios, etc…)

EU, que tivo acceso ao borrador do orzamento xustifica esta posición na evidencia da instauración dunha sistemática de trocar os nomes das partidas presentes no orzamento anterior e mesmo de fraccionalas para “escamotear” descensos ou aumentos de partidas. De este xeito o coordenador local de EU, Rubén Pérez sinala como “moi ilustrativa” que a partida recollida no 2013 como SUBVENCION LANZADEIRAS e BONOBÚS que rondaba os 9.400.000 euros desaparace para reconvertirse na partida BONO TARXETA VERDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE que pasa a superar os 10.500.000 de euros, un incremento que agocha de xeito evidente que os vigueses e viguesas estamos a pagar de xeito lateral a suposta conxelación do bonobús.

Especialmente curioso é o caso do suposto PLAN DE COMPENSACIÓN CONTRA A CRISE, dotado no anterior orzamento de 3.200.000 millóns de euros que agora fragmentase en tres programas (dende o goberno local decíase que agora hai tres programas e non un como antes) O que non dí o goberno local que os tres programas: Axuda Alugueres, Axuda alimentos e axudas para a carencia enerxética apenas superan os 2 millóns de euros. 1 millón 200.000 euros menos “de golpe” que entendemos que vai para sufragar novos roubos como o 1,9 millón de euros máis que pagaremos a SOGAMA este ano.

Rubén Pérez considera erróneo voltar a dotar o orzamento de 670.000 euros de subvención ás liñas aéreas, política errónea que non soluciona nin o custe dos voos nin facilita a consolidación de rutas no aeroporto de Vigo sometido aos intereses das compañías aéreas que son as que finalmente deciden ante unha AENA en proceso de privatización e con pouca capacidade de orientar a política aeroportuaria en Galicia.

EU pide que o orzamento sexa subido á web municipal e remitido ao tecido veciñal e asociativo da cidade en período de exposición pública e lembra aos veciños e veciñas que a pesar do escurantismo da aprobación do mesmo, por lei ten que estar exposto no concello para a consulta e alegacións que os veciños e veciñas consideren necesarias.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE O ORZAMENTO QUE PREPARAN PP E PSOE VOLTA A INTRODUCIR OS GRAVES ERROS DO PASADO.

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que de novo a fórmula de gasto mediante convenios do plan de emprego e as fórmulas de contratos opacos das humanizacións poñen de novo ao orzamento 2014 na senda das políticas municipalistas populistas.

EU lembra que as poucas diferencias co orzamento de 2013 fan de todo o proceso unha “opereta a tres bandas, cun BNG que agora se opón por cálculo meramente electoral”. EU considera que as prácticas municipais do PP, e polo tanto o deseño orzamentario, consagradas pola nova Lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013, son incompatibles co municipalismo progresista e coa actitude expresada polo propio PSOE na FEMP.

EU considera a venda das 40 vivendas de Rosalía de Castro un “novo expolio do patrimonio público” e constata que existen inmobles por toda a cidade de titularidade municipal e sen escriturar o que fai pensar nunha nula xestión do patrimonio e inventario público.

Pide que estas vivendas señan parte do parque social de vivendas de Vigo e que se repense o proxecto arquitectónico da cidade da xustiza en base á rehabilitación de edificios públicos e espazos na propia cidade e non á construcción de novos espazos cun custe de edificación alto.

EU alerta do grave aumento das partidas de subvención directa a Vitrasa sen contraprestación real do servizo, a cuantía semellante no tocante a salarios e retribucións de concelleiros e concelleiras e a persistencia de partidas “exclusivamente publicitarias” en moitos convenios e políticas sociais.

Esta semán EU presentará publicamente a súa proposta alternativa de orzamentos 2014.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE A REFORMA DAS LIÑAS DE VITRASA SE FAI A COSTA DOS TRABALLADORES DA PLANTILLA E DO RURAL.

vitrasaO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez considera que zonas do rural como Beade ven incrementado en varios minutos o tránsito facendo un traxecto entre García Barbón e a parroquia en case 1 hora. Igualmente considera que o aumento de tránsito de liñas obrigará aos conductores e conductoras a alongar os periodos de conducción algo que incumpliría de xeito evidente o convenio laboral.

EU non entende como a desaparición de 6 liñas (C4B, C6, C9B, L20, L21, C22) e a súa integración en parte noutras pode considerarse mellora, pregúntase como poden conxugarse frecuencias e tramos sen afectar ao servizo ofertado, xa antes deficitario no rural vigués.

EU considera que a reforma de liñas non foi consensuada cos usuarios, perfectamente posible mediante un sistema de participación cidadá como fan outras empresas de transportes públicos no estado, e se foron empregadas as supostas enquisas de satisfacción non existe unha análise de que as reformas propostas responderon a demandas colectivas dos usuarios

Para EU existe un risco evidente de “precarizar” as condicións laborais de conductores e conductoras, que xa tiñan unha situación difícil, coñecida por EU, en canto a tempos de descando e tempos de conducción. Esperamos, engade Rubén Pérez, que non estemos asistindo a un “pacto de intereses” entre a concesionaria e o concello de Vigo.

EU sigue sen considerar suficientemente aclarados os motivos para os incrementos dos pagos do concello á concesionaria dos bonobús, se estamos ante un recorte de liñas e de tempos Vitrasa terá que aclarar se o servizo queda tocado e polo tanto terá que ter unha penalización dende a administración pública.

%d bloggers like this: