MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O SERGAS DEBE ASUMIR A RESPONSABILIDADE POLOS PROBLEMAS DERIVADOS DA SITUACIÓN DE COLAPSO QUE ESTÁ A ACONTECER NO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.

hospital alvaro cunqueiroPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo é insultante que o SERGAS lle bote a culpa as/aos pacientes que, debido as deficiencias en atención primaria, non teñen outra alternativa que acudir ás urxencias do hospital.

Despois da gravidade do problema de colapso que existe nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro e concretamente o que ocorreu a pasada fin de semana cunha entrada de 474 pacientes, é moi curioso que o SERGAS declare que “o 49% dos pacientes triados foron de patoloxía banal e non revestían gravidade.” Sendo posible que isto sexa certo, a utilización deste argumento da a entender que estes pacientes podían ser atendidos perfectamente no seu centro saúde correspondente sen a necesidade de acudir ao Servizo de Urxencias do hospital.

Marga L. Barreiro, concelleira do GM da Marea de Vigo, afirma que “preguntaríalle aos altos cargos do SERGAS se en serio cren que unha persoa doente acode ao servizo de urxencias hospitalario se o seu centro de saúde funciona con normalidade. Nesta época do ano moitos casos dos que acoden a urxencias, sobre todo a xente maior, son por procesos gripais que se solucionarían no centro de saúde, pero sucede que cando estas persoas piden cita para o centro de saúde correspondente, obteñen a cita para dentro de tres, catro ou cinco días co cal a persoa doente considera que non pode esperar ese tempo, pois seguramente está pasando un proceso febril ou similar e decide que debe acudir a urxencias.”

É necesario ter en conta que quen decide a urxencia da doenza que se padece, en primeiro termo, é o doente ou a doente. Polo que a argumentación do SERGAS para tentar botarlle a culpa ás /aos pacientes non é xusto nin axustado a realidade. No Servizo de Saúde debe haber as instalacións precisas dotadas de recursos humanos suficientes para atender a todas as persoas con casos urxentes ou non de enfermidade ou accidentes. Nese caso, a situación das urxencias do hospital melloraría.

Alén disto, desde o Servizo Galego de Saúde tamén se di que “habería colapso se non houbese máis camas”. E evidente que hai máis camas, de feito, e segundo apunta Marga L. Barreiro, “no Hospital Meixoeiro hai unha morea de camas, e en moitas plantas, cheas de camas baleiras. O que si que se precisa é que se dote de máis persoal aos servizos para poder así absorber toda a demanda que se está xerando, e se deixen de dar argumentos que mais que argumentos son excusas que non sirven a ninguén que teña a desgraza de verse nesta situación nin a quen teña un mínimo de contacto coa sanidade, e que, de feito, non solucionan o problema en absoluto.”

Advertisements

MAREA DE VIGO NON DESCARTA QUE O ANTIGO HOSPITAL XERAL POIDA ALBERGAR A FUTURA CIDADE DA XUSTIZA PERO PIDE CLARIDADE NA PROPOSTA DA XUNTA E SUPEDITALO A ALTERNATIVAS QUE AUMENTEN O NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS NA CIDADE.

logowebMarea de Vigo non entende como, de súpeto, o edificio pasa de ser “non reutilizable como espazo público hospitalario” a susceptible de selo como edificio xudicial .

Marea de Vigo lembra que foron informes previos do Sergas e da Xunta os que recomendaban o derribo do edificio polo que a súa reforma e “reutilización” para agrupar os edificios actuais e as necesidades xudiciais de Vigo tería que concretarse cun estudo técnico antes de desactivar a actual proposta de localización da cidade da xustiza unha vez vendido patrimonio público para expropiar os terreos.

Marea de Vigo pide un traballo coordinado entre a Tesorería da Seguridade Social, Xunta de Galicia e o Concello para estudar tanto o formato de cesión do edificio á administración autonómica, como adaptar a normativa urbanística ao estar anulado o PXOM en Vigo e especialmente os prazos de execución da obra.

En todo caso Marea de Vigo considera que a Xunta de Galicia debería compensar economicamente ao Concello de Vigo pola perda de varias vivendas de titularidade municipal que foron vendidas en poxa pública para obter recursos económicos para afrontar as expropiacións. Marea de Vigo propón, se finalmente se desbota o uso para espazios xudiciais, empregar eses terreos obtidos pola venta de vivenda pública, á construción de vivenda de protección social que queden en titularidade municipal como inicio dun parque público de vivenda de emerxencia social. Mesmo Marea de Vigo entendería como positivo que a Xunta adquira os terreos ao Concello de Vigo polo valor da expropiación pagada.

Marea de Vigo considera que sería un erro terrible para a cidade empezar de novo un peloteo entre administracións para a localización das futuras dependencias xudiciais especialmente agora que estabamos preto dunha solución real coa cesión dos terreos á Xunta.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O NOMEAMENTO DO NOVO CONSELLEIRO DE SANIDADE, VINCULADO AO CENTRO MÉDICO POVISA, ANUNCIA CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS ACTUAIS DE PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE

marea-descartaMarea de Vigo considera que a porta xiratoria do centro privado ao Sergas perpetúa non só a existencia deste particular e custoso convenio senón que garante que a área sanitaria de Vigo esté vampirizada polo negocio privado dos Silveira.

Rubén Pérez, voceiro municipal da MAREA DE VIGO considera que o cambio de cara non suporá nada de novidade na xestión do modelo sanitario do PP porque evidentemente os males causados na concreción do modelo do Hospital Álvaro Cunqueiro “requiren un cambio de goberno no estado e en Galicia” para modificar lexislativamente “todas aquelas leis que permiten as fórmulas de xestión privada na sanidade pública.

MAREA DE VIGO lembra que o modelo hospitalario de POVISA, quen leva anos despedindo celadores, persoal de arquivo, etc… incorpórase de xeito análogo ao modelo do SERGAS na área sanitaria de Vigo, modelo que MERMA, AINDA MÁIS, A CALIDADE ASISTENCIAL. MAREA segue considerando que o servizo sanitario dun area tan importante como a de Vigo, non pode estar a expensas dos intereses económicos dun grupo empresarial.

Pola sua parte, Marga L. Barreiro, considera que, non veremos nada novo baixo o sol do novo conselleiro Vázquez Almuiña, xa que o modelo sanitario privatizador do PP “está atado e ben atado” e considera que seguiremos precisando grandes mobilizacións para garantir unha sanidade pública, gratuíta e de calidade.

MAREA DE VIGO PIDE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS NO DESASTRE DE FUNCIONAMENTO DO NOVO HOSPITAL

logowebMAREA DE VIGO coincide co grupo parlamentar de AGE en pedir á conselleira de sanidade que asuma e depure responsabilidades ante o novo capítulo de deficiencias e irregularidades do novo centro.

Para a MAREA DE VIGO, que se teñan que suspender traslados de pacientes por non superar controis microbiolóxicos os quirófanos e outras dependencias hospitalarias constitúe un feito de extrema gravidade que ten que ter responsabilidades concretas.

MAREA DE VIGO considera “fracasado” o modelo de xestión privada ou mixta no sistema sanitario e lembra que os criterios de xestión de empresas privadas van en moitos casos a colisionar co concepto de servizo público e garantía sanitaria. A procura de maior marxe comercial sobre o canon que o SERGAS pague á empresa concesionaria esta condicionando dende a accesibilidade ao centro ate, como estamos comprobando, a calidade asistencial, a seguridade dos pacientes e traballadores traballadoras e mesmo as mínimas garantías de dereito á asistencia sanitaria universal e gratuíta.

MAREA DE VIGO considera “apresurado” e “improvisado” o traslado ao novo hospital e non entende como dende o Concello se facilitaron as acometidas de auga, luz e saneamento sen antes asegurarse de que as condicións de apertura e funcionamento ían ser as mínimas exixibles a calquera edificio sanitario público.

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA OS  DESPEDIMENTOS QUE NO DÍA DE HOXE NOTIFICOU A DIRECCIÓN DE POVISA A 13 TRABALLADORAS/ES

 povisa

O coordinador local de EU e candidato á alcaldía de Vigo, Rubén Pérez, considera este anuncio, outro exemplo do abuso que esta empresa está exercer en todos os ámbitos e esixe ao SERGAS que os parámetros de calidade asistencial que aplica os centros públicos sexan tamén aplicados con Povisa, xa que o orzamento autonómico deriva varios millóns de euros a este hospital.

10 celadores e 3 do arquivo son as primeiras persoas despedidas despois da retirada do ERE por parte da empresa. Mentres que o persoal de arquivo desaparece, as tarefas dos celadores serán asumidas por auxiliares de enfermería, MERMANDO, TODAVÍA MÁIS, A CALIDADE ASISTENCIAL DE POVISA no tocante o ratio de persoal sanitario por número de camas.

Esquerda Unida considera que o servizo sanitario dun área tan importante como a de Vigo, non pode estar a expensas dos intereses económicos dun grupo empresarial.

Rubén Pérez considera que, un hospital que forma parte da rede hospitalaria do Sergas, non pode ser moeda de cambio nas aventuras empresariais e no engorde de sociedades pensadas para a evasión fiscal como as SICAV’s, que a familia Silveira atesoura.

Consideramos estes despedimentos un ERE encuberto, o ter retirado o ERE extintivo plantexado fai unhas semanas, pola imposibilidade de xustificar o último exercicio fiscal, e non poder aportar a documentación esixida por lei, e, neste caso, polo comité de empresa dentro da negociación do expediente. Esta imposibilidade ven dada, ademáis de pola complicidade do goberno da Xunta de Galicia, a traves do SERGAS,  polos beneficios obtidos por esta empresa, a costa do desmantelamento sistemático da sanidade pública.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O PSOE EN VIGO AMPARA O MODELO SANITARIO DO PP AO FACILITAR AUGA E LUZ AO NOVO HOSPITAL SEN GARANTIR A XESTIÓN PÚBLICA DO SERGAS.

novo_hospitalEU sigue defendendo que mentres non se garanta a titularidade 100×100 pública do centro hospitalario e dos servicios sanitarios polo SERGAS o Concello non debe proceder a realizar a obra de conexión de auga e luz. O coordinador local de EU, Rubén Pérez, considera que facelo “en comandita co PP é asumir o seu modelo sanitario fracasado en outras comunidades como Madrid e Valencia”.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible e pide que se lle cobre IBI ao centro hospitalario.

Tamén subliña Esquerda Unida que O Novo Hospital de Vigo é unha infraestructura Sanitaria que ten como finalidade a satisfación das necesidades de atención sanitaria da poboación do área de saúde de Vigo, e que esta vaise a realizar mediante explotación de dita infraestructura sanitaria por parte da empresa privada. Esta explotación é sobre a totalidade do NHV e non só a prestación de servizos non clínicos, tal como se indica na lexislación relativa aos contratos.

EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

Todas estas medidas, para ESQUERDA UNIDA, deberían ser eventuais mentras non se produce un cambio político que permita revertir ao público o novo complexo hospitalario.

INTERVENCIÓNS DE EVA SOLLA NO PARLAMENTO

%d bloggers like this: