ESQUERDA UNIDA DE VIGO PRESENTA EN BRUSELAS ALEGACIÓNS CONTRA O INFORME FINAL DA COMISIÓN EUROPEA DA VISITA Á RÍA DE VIGO

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, deu traslado hoxe ao eurodeputado de IU e membro da comisión que visitou a Ría de Vigo Willy Meyer de enmendas para contrarrestar o contido do informe que califica de “boa xestión” a nova depuradora e o estado da contaminación da ría de Vigo

O informe que atópase na fase final argumenta como “suposicións” a presencia elevada de coliformes nas augas interiores da ría e fai consideracións sobre a efectividade da nova depuradora en construcción que para EU non teñen argumento técnico ningún

O coordenador local de EU sigue argumentando que a defensa da nova macrodepuradora como solución á contaminación na ría e que a comisión europea de por descartado o sistema de microdepuradoras en todo o térmo municipal de Vigo son un grave erro. Literalmente o informe fala de “que no tenía sentido separar el tratamiento de las aguas residuales de una única conurbación en varias plantas de tratamiento, ya que la construcción de las plantas reduciría las economías de escala, además de que hay poco terreno disponible e iría en contra de los criterios técnicos establecidos en el estudio de impacto ambiental”

ESQUERDA UNIDA considera como excesivamente confiada a comisión europea coa explicacións das autoridades sobre emisarios submarinos ilegais e di que é absolutamente falso que estes esten inutilizados e que simplemente virtan augas pluviais cando hai grandes choivas, algo que contradí as numerosas denuncias de verquidos formuladas ao SEPRONA por veciños e colectivos medioambientais de Vigo. Chega a decir o informe da comisión sobre a visita que fixeron aos puntos negros de verquidos que “El barco se acercó al punto de vertido de la tubería de salida de aguas residuales de la actual planta de tratamiento de Vigo, pero no se apreció ningún efecto en la superficie marina. Los peticionarios vieron varios de los «puntos negros» desde el barco, aunque en aquel momento no se detectaron vertidos de aguas residuales. Según Philippe Boulland, gracias a este conocimiento de primera mano de la situación, se pudieron abordar debidamente las cuestiones con el alcalde de Vigo y, más tarde, con el Gobierno regional.

O informe asegura que a construcción e o proxecto da nova depuradora é correcto e pode dar solucións aos verquidos de aguas sen tratar á ría mesmo argumentando que non detectan separación de augas pluviais e residuais e “quedan contentos con unha exposición que dí que a pesar de esta eiva a tecnoloxía da nova planta poderá asumir os aluvións en tempos de choivas” algo que para EU é absolutamente discutible e imposible nos casos de averías nos dixestores da mesma.

ADXUNTAMOS INFORME DA COMISIÓN QUE VISITOU A RÍA DE VIGO
ICONO PDF

Advertisements

ESQUERDA UNIDA DEFENDE EN BRUSELAS QUE A NOVA DEPURADORA DE VIGO NON CONCRETA UNHA POLÍTICA EFICAZ DE DEPURACIÓN DE AUGAS NA RÍA

Xunqueira LagaresO eurodeputado de IU, Willy Meyer, defendeu a petición de EU de Vigo redactar de novo o informe sobre a contaminación ambiental na ría de Vigo e considera que o PP está presionando de xeito “brutal” para que as conclusión do informe disfracen a realidade das nosas rías e das políticas de depuración de augas residuais.

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, trasladou onte ao eurodeputado de EU Willy Meyer valoracións sobre a propora de informe do Parlamento Europeo sobre a visita que realizaron a Vigo para comprobar o estado das augas da Ría e da política de depuración existente. Para ESQUERDA UNIDA a proposta de informe supón que a nova depuradora servirá como mellora do problema do sistema de depuración de augas en Vigo pero: “para nós, co novo emisario situado dentro da Ría, sen un sistema de tratamento adecuado de augas e deseñado desde un punto de vista localista, incumprirá, do mesmo xeito que a actual depuradora, varias directivas comunitarias, ademais de carrexar a afección de cinco Hábitats de Interese Comunitario situados na Xunqueira do Lagares.

EU deu traslado da súa posición de que ter unha edar a pé da ría é unha clara amenaza á nosa biodiversidade e a sectores importantísimos como a pesca e do marisqueo”.

EU sigue defendendo que estamos ante unha posible vulneración de normativa comunitaria, especialmente na Directiva Marco da auga 2000/60/CE, a Directiva 91/271/CEE relativa ao tratamento de augas residuais urbanas, a Directiva 2006/77/CE relativa á xestión da calidade das augas de baño, a Directiva 96/61/CE relativa á prevención e control integrados da contaminación, a Directiva 79/923/CE sobre a calidade esixida ás augas para a cría de moluscos, a Directiva 92/43/CEE (Hábitats) e a Directiva 2006/11/CE relativa á contaminación causada por determinadas sustancias perigosas vertidas no medio acuático.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UNHA BOA NOTICIA A VISITA DUNHA DELEGACIÓN DA COMISIÓN DE PETICIÓNS DO PARLAMENTO EUROPEO ANTE AS REITERADAS DENUNCIAS SOBRE A CONTAMINACIÓN NA RÍA DE VIGO

O vindeiro 13 de febreiro esta comisión europea visitará a ría de Vigo e manterá xuntanzas con cidadáns e organizacións peticionarias e visitará espacios da ría que teñen sido reiteradamente denunciados polos altos niveis de contaminación (depuradora de Coruxo) ou por ser espacios con constantes agresións medioambientais (proxecto do Porto da Lagoa en Teis ou espacios sometidos a aterramentos e recheos). EU lembra que foio o eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer (que participará nesta comisión presidida polo eurodeputado do Partido Popular Europeo Philippe BOULLAND) o que en 2010 solicitou formalmente a visita a Vigo durante unha comparecencia de veciños de Coruxo e Teis no Parlamento Europeo. Lembra que PSOE e PP non quixeron nesta comisión que esta visita se producira.

Xunqueira LagaresO borrador da proposta da visita da comisión europea di textualmente que : “El Comité de Peticiones ha recibido un total de 11 peticiones de ciudadanos en la comunidad española autónoma de Galicia. Los solicitantes denuncian los altos niveles de contaminación de agua en varias áreas costeras, notablemente en varios estuarios de diversidad biológica notable e incluyendo un sitio de Natura2000. Las causas parecen ser prácticas de tratamiento de aguas negras sobre todo urbanas en un número de puntos, y también un número de instalaciones industriales. Las dos áreas principales geográficas concirnieron son la Bahía de Vigo y dos estuarios alrededor de un Coruna y la Ferrol.

O Coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera “oportuna” “necesaria” e que ten que poñer “as cores” ao Concello de Vigo pola súa nefasta xestión da política de depuración de aguas, “á Xunta de Galicia e ao Porto de Vigo” por permitir portos deportivos e recheos en zonas costeiras e de alto valor ecolóxico e marisqueiro. Esta visita, para o coordenador local de EU, “ten que ser un serio correctivo para tres administracións con nula sensibilidade medioambiental con respecto a nosa ría.

Esquerda Unida de Vigo aproveitará a visita para denunciar proxectos como o do Porto Deportivo de Canido e denunciar que a nova depuradora proxectada en Coruxo “non solucionará os problemas de depuración de agua en Vigo” e quederá obsoleta en pouco tempo como a anterior.

Cadea humana: Non a Macrodepuradora no Lagares

Este vindeiro Sábado, 17 de Xullo, a Comisión de Afectados pola Depuradora do Lagares e A Ría Non Se Vende, convocan unha manifestación contra a Macrodepuradora no Lagares. Desde Esquerda Unida de Vigo invitamos a todos os e as cidadáns a paricipar nesta manifestación, que consistirá nunha cadea humana o redor da actual depuradora do Lagares, para rematar cunha gran pitada.

SÁBADO 17 DE XULLO

MANIFESTACIÓN CONTRA A MACRODEPURADORA DO LAGARES

CADEA HUMANA

ÁS 19:00H

%d bloggers like this: