“CAMILO, O ÚLTIMO GUERRILLEIRO DE GALICIA”

cartelcamilo

Advertisements

ESQUERDA UNIDA RECIBE DO BISPO DE TUI-VIGO UNHA RESPOSTA “ABSOLUTAMENTE INCOMPATIBLE COA PRETENDIDA DESVINCULACIÓN DA IGREXA CO ESTADO FRANQUISTA” NO TOCANTE Á CRUZ DO CASTRO.

cruzcastro2O coordinador local de EU, Rubén Pérez recibiu unha resposta a un escrito dirixido ao bispo da diócese Tui-Vigo que sinala unha defensa velada da permanencia do monumento fascista no Castro.

No escrito de EU denunciabase “o uso absolutamente falaz e arbitrario que o chamado bando nacional fixo da simboloxía cristiá deixou centos de monolitos, estatuas, placas, etc… que, sen perder a súa significación de lembranza da vitoria sobre os opositores, pretendían identificar o pensamento e práctica cristiá coa brutalidade da represión absolutamente incompatible cos valores da igrexa católica na súa formulación doctrinaria”.

A resposta do bispo di literalmente “que nunca (o bispo) deixarei de intentar que todos, crentes ou non crentes, tratemos de descubrir e respectar o sentido cristiano da cruz, como símbolo supremo de reconciliación e perdón”

EU reclamaba ao bispo que fixera valer a autoridade que a súa figura otorga para que o Concello retire o recurso, asuma a retirada da Cruz do Castro e evite que se abra un conflicto sobre a, para nós e para a propia sentencia, inexistente simbolixia cristiá do conxunto monumental.

ESQUERDA UNIDA PIDE A ABEL CABALLERO QUE “DEIXE DE FACER O RIDICULO” BUSCANDO EXCUSAS PARA A SÚA DEFENSA POPULISTA DA CRUZ DO CASTRO.

cruzcastro2O coordinador local de EU, Rubén Pérez, remite unha carta ao obispo da diócese de Tui-Vigo pedíndolle que, como ten pasado noutras dióceses, se pronuncie a favor de erradicar a simboloxía fascista que empregou a cruz cristiá de xeito manipulador.

O coordinador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que as declaracións do alcalde tralo anuncio de recurrir a sentencia do castro van na liña do “pacovazquismo máis patético” e pregúntase se “Caballero vai pedir tamén sen embaixador no Vaticano”.

Na misiva de EU sinálae que “non entendemos como dende o Concello de Vigo, fronte a unha sentencia clara e concisa (que adxuntamos para o seu coñecemento),  formule un recurso contra a retirada da chamada Cruz do Castro, inagurada polo dictador Francisco Franco en 1961 en homenaxe aos caídos no bando nacional durante a contenda. E non o entendemos porque coincidimos con moitos e moitas católicos que non entenderían o outorgamento de “símbolo relixioso” a un evidente alegato a favor da eliminación fisica do opositor político e da manipulación por parte do fascismo do lexítimo dereito á crenza relixiosa”.

ESQUERDA UNIDA solicitalle ao bispo que: “faga valer a autoridade que a súa figura otorga para que o Concello retire o recurso, asuma a retirada da Cruz do Castro e evite que se abra un conflicto sobre a, para nós e para a propia sentencia, inexistente simbolixia cristiá do conxunto monumental”.

ADXUNTASE A CARTA REMITIDA HOXE AO BISPO DA DIÓCESE TUI-VIGO

Carta ao bispo

Carta ao bispo

ESQUERDA UNIDA URXE CONSIDERA “GRAVISIMO AGRAVIO AS VICTIMAS DO FRANQUISMO” O RECURSO DO ALCALDE Á SENTENCIA QUE OBRIGA A DERRUBAR A CRUZ DO CASTRO

cruzcastroO coordenador local de EU, Rubén Pérez, lembra que varios candidatos en 2011 e membros do PSOE como Carmela Silva e Santos Héctor asinaron a favor da petición da COMISIÓN VIGUESA PARA A MEMORIA DO 36 de derribar o símbolo franquista polo que pide coherencia política e que  asuman no pleno tal sinatura.

EU levará unha iniciativa ao Congreso dos deputados para “facer valer” a lei de memoria histórica na cidade de Vigo. O PSOE en Vigo, segundo Rubén Pérez, “traiciona a súa memoria, os seus militantes represaliados e o propio concepto de memoria democrática”.

Para EUa sentencia e a Lei de Memoria establecen claramente que é un simbolo franquista e que non é un símbolo relixioso polo que ninguén pode artellar unha negativa ou un recursos a tal derribo en base a que o símbolo é unha cruz católica porque na mesma cidade de Vigo en moitas fachadas de igrexas e de acordo coa lei foron retiradas cruces metálicas e o nome de Jose Antonio Primo de Rivera.

EU loitará por defender que en Vigo se aplique de xeito efectivo esta Lei de Memoria que, aínda que imperfecta polo impedimento do goberno de darlle desenvolvemento e orzamento adecuado, foi un avance real pola memoria democrática e republicana no noso país.

HOMENAXE EN MEMORIA DOS MÁRTIRES REPUBLICANOS DE VIGO

memoria 2013

ACTO POLA MEMORIA HISTÓRICA DE ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA

ESQUERDA UNIDA URXE AO PSOE E BNG A DERRUBAR “DE URXENCIA E DE ACORDO COA LEI DE MEMORIA HISTÓRICA” A CRUZ FASCISTA DO CASTRO ANTES DA CHEGADA AO GOBERNO DO PP

Simulación de cartel de derribo da cruz do Castro nas pasada eleccións municipais

Para EU a configuración do novo goberno é un perigo para unha Lei de Memoria incumplida reiteradamente polo goberno de Abel Caballero en solitario agora pero antes co apoio do BNG. Unha lexislatura completa e 6 meses de outra non teñen sido suficientes para dar curso á legalidade e a restitución dos valores democráticos na nosa cidade

O coordenador local de EU recorda que varios candidatos e membros do PSOE como Carmela Silva e Santos Héctor asinaron a favor da petición da COMISIÓN VIGUESA PARA A MEMORIA DO 36 de derribar o símbolo franquista polo que pide coherencia política e que presenten a asuman no pleno tal sinatura. A Lei de Memoria establece claramente que é un simbolo franquista e que é un símbolo relixioso polo que ninguén pode artellar unha negativa a tal derribo en base a que o símbolo é unha cruz católica porque na mesma cidade de Vigo en moitas fachadas de igrexas e de acordo coa lei foron retiradas cruces metálicas e o nome de Jose Antonio Primo de Rivera.

ESQUERDA UNIDA recorda que existe unha denuncia presentada por diversos colectivos sociais e politicos da cidade que presentaron ante o xulgado do contencioso-administrativo sobre este tema e pide urxencia ao concello para evitar xudicializar un tema de tan fácil solución. Igualmente para EU a urxencia non é secundaria xa que despois das eleccións municipais en moitos concellos do estado español o PP empezou o traballo de “demolición” da lei de memoria en base a retirada de placas e monolitos e mesmo de cambios de nomes de rúas.

EU loitará por defender esta Lei de Memoria que, aínda que imperfecta polo impedimento do goberno de darlle desenvolvemento e orzamento adecuado, foi un avance real pola memoria democrática e republicana no noso país.

%d bloggers like this: