O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO AMOSA O SEU APOIO ÁS DEMANDAS E A FOLGA CONVOCADA NO SECTOR DA ESTIBA.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo amosa o seu total apoio ao sector da estiba nas súas demandas así como na convocatoria de folga prevista para o vindeiro mércores de non saír cun acordo da xuntanza de hoxe.

Rubén Pérez: “a perda de empuxe do Porto de Vigo non ten relación coa convocatoria de folga do sector da estiba. Esta folga é un intento de manter o sector regulado, competente e fiable nunha actividade sobre a que o Goberno pretende precarizar as condicións laborais e, polo tanto, a calidade da mesma.”

Hai máis de dous anos da saída da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea , dous anos nos que as persoas representantes do Goberno español, lonxe de traballar conxuntamente co sector cara a acadar solucións, trataron de aproveitar a situación para a introdución de medidas cara a total liberalización do sector, medidas que levaban consigo a total precarización laboral do sector da estiba.

Tras o último golpe dado polo Goberno, aprobando un Real Decreto pola porta de atrás, a representación das e dos traballadores da estiba, a través da coordinadora estatal de traballadores/as do Mar e as centrais sindicais, convocou formalmente unha folga que se traduce nunha serie de paros en días alternos, e sobre a cal, a Marea de Vigo expresa o seu apoio, tal e como fixo nas anteriores convocatorias; convocatorias que finalmente non se levaron a cabo polo rexeitamento da cámara baixa á proposta do Goberno no seu día.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistrara nese momento unha moción para o Pleno do Concello de Vigo, na que se defendían as reivindicacións do sector da estiba reflectidos na convocatoria de folga levada a cabo nese momento. A moción non chegou a ser defendida polo Grupo Municipal xa que finalmente a folga foi desconvocada; mais neste momento o Grupo Municipal está preparando outra moción dadas as actuais circunstancias nas que se atopa o sector, aprobado o decreto por parte do Consello de Ministros, e dadas as máis que demostradas nulas intencións deste sobre respectar o compromiso do mantemento de emprego e mesmo ter en conta os resultados das negociacións entre as partes (patronal e representación sindical), acordos que o Goberno obviou ao non ser os desexados.

“Reclamamos que a sociedade viguesa solidarícese coa loita dos traballadores da estiba de Vigo, imprescindibles para poñer ao Porto de Vigo en situación de competencia y recuperación de carga de traballo, do que dependen centos de familias na nosa cidade”, afirma ademáis Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo.

Advertisements

MAREA DE VIGO CUALIFICA COMO MOI GRAVE AS ADXUDICACIÓNS PÚBLICAS A EMPRESARIOS QUE NON CUMPREN COS DEREITOS LABORAIS

O Grupo Municipal da Marea de Vigo cualifica como moi grave a adxudicación de concesións públicas a empresarios que non cumpren cos dereitos máis básicos das e dos traballadoras/es

Marea de Vigo advirte á Mesa de Contratación que isto pode acontecer no caso da próxima adxudicación na explotación da cafetería e a instalación de máquinas expendedoras de bebidas e sólidos na Casa do Concello.

Nos pasados días, a empresa que figuraba como primeira na clasificación de ofertas para esta concesión, renunciou á mesma no momento da entrega da documentación solicitada pola Mesa de Contratación, dada a imposibilidade que tiña para entregar dita documentación a causa das débedas de natureza tributaria coas que contaba e a imposibilidade de obter aval bancario. Isto provocou que se lle solicitase á segunda clasificada a documentación pertinente.

O que acontece agora, e que ven de ser denunciado e mesmo comunicado formalmente pola Federación de Servizos da central sindical CIG aos Grupos Municipais e á mesma Mesa de Contratación, é que, a segunda clasificada nas ofertas ven sendo unha empresa co mesmo administrador único que a primeira empresa clasificada (segundo o Rexistro Mercantil).

Esta empresa mantén, a día de hoxe, á marxe das débedas que mantén coa Tesourería Municipal, miles de euros en débedas salariais con traballadoras e traballadores, que, tal e como todas e todos poderemos recordar, mobilizábanse día tras día nas portas da cafetería do Hospital Meixoeiro hai xa máis de 5 anos. Aínda é que, hoxe en día, atópase cun embargo no Xulgado do Social polo que ten que depositar cantidades de xeito mensual.

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, o cumprimento das obrigas en materia laboral, debe ser unha das condicións “sine qua non” para o acceso a unha concesión pública, e é por isto polo que tamén advirte á Mesa de Contratación dos feitos arredor destas dúas empresas que de facto, veñen sendo responsabilidade da mesma persoa. Para a Marea de Vigo, polo tanto, non é aceptable que se lle permita ter contratos coa administración pública a empresarios que non cumpren cas/os traballadoras/es e, neste caso, despois dos feitos probados, non cabe a escusa do descoñecemento por parte da mesma administración.

MAREA DE VIGO POLO PRIMEIRO DE MAIO

O Grupo Municipal da Marea de Vigo súmase ás reivindicacións das centrais sindicais no Primeiro de Maio e anima á cidadanía a acudir as mobilizacións convocadas  mañá na nosa cidade.

Para a Marea de Vigo, a mobilización é un piar fundamental para a transformación cara a igualdade e a xustiza social.

Os últimos datos de desemprego aportados pola EPA resultan devastadores. A taxa de paro galega xa é do 17,3%, unha das máis altas no conxunto do estado e o dobre que a taxa media en Europa. A isto súmanse os datos sobre temporalidade, que a colocan nun 90% con respecto ao emprego xerado nos últimos anos. É dicir, o número de contratos indefinidos non chega ao 10%.

Mais tras estes datos demoledores, escóndese unha realidade que non está reflectida nos datos de desemprego, como os centos de traballadores e traballadoras que, aínda tendo un emprego, están vivindo nunha situación en moitos casos de pobreza dados os niveis de temporalidade e parcialidade da meirande parte dos contratos que se están asinando, provocando que, ao redor do 30 % das e dos traballadoras/es cobren por debaixo do SMI.

Con todo, a peor parte sempre a levan as mulleres, ocupando as taxas máis altas de paro e as peores condicións laborais, xa que, sumado ao que tanto homes como mulleres están vivindo neste eido laboral, as mulleres veñen ocupando aqueles traballos onde hai máis precariedade en forma de parcialidade e salarios máis baixos, como son os relacionados cos coidados e aquelas tarefas nas que o sistema patriarcal as colocou de xeito incuestionable dende hai séculos, trasladándoo ao ámbito laboral ao igual que ao resto dos ámbitos da vida.

No entanto, os datos veñen demostrando, unha vez máis, os efectos dunhas reformas laborais encabezadas pola falsa premisa de ser quen de xerar máis emprego estable a costa de medidas de “extrema” flexibilidade laboral, por ser este máis “asumible” para as empresas. Lonxe diso, conseguiuse trazar un camiño de precariedade que cada día está afogando máis ás persoas.

Cada vez con máis frecuencia, as empresas van anunciando, de xeito descarado e impune, grandes recortes a costa da obtención de máis beneficios; empresas, moitas delas, que viven de grandes concesións públicas, ou mesmo empresas receptoras de subvencións para a creación de emprego, pagadas polas mesmas traballadoras e traballadores que sofren os seus recortes.

É por isto, polo que a Marea de Vigo considera que é imprescindible a mobilización de todas e todos, sendo unha parte substancial para poder mudar as políticas que están consagrando a precariedade como realidade da clase traballadora.

Viva o Primeiro de Maio!

MAREA DE VIGO INSISTE NO CONTROL DAS CONCESIONARIAS Á VISTA DOS ACONTECEMENTOS CON XARDÍNS E RSU.

Marea de Vigo considera que non se pode dilatar mais no tempo o control das concesións públicas, facendo fincapé naqueles servizos onde xa hai problemas, como o de zonas verdes e o de rsu, prorrogado unilateralmente un ano ao non ter sacado os pregos.

O Concello de Vigo está gastándose 1000 euros ao día pagando á concesionaria de Conservación e Mantemento de Zonas Verdes nun servizo que non se está levando a cabo.

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, a desfeita que se está facendo na xestión da contratación pública no Concello de Vigo está chegando a límites de dubidosa legalidade, cando se están pagando aproximadamente 1000 euros ao día dende o día 1 de abril á empresa concesionaria de Parques e Xardíns para que teñan as piscinas de Samil en condicións de saúde e seguridade óptimas para a súa apertura e uso.
Para tal efecto, a empresa tiña que ter contratado xa ao persoal que fai as labores de socorrismo, así como ter levado a cabo a limpeza e saneamento correspondente nas piscinas, e ter pasado estas polos controles de sanidade correspondentes. Isto non sucedeu, e as consecuencias son, ademais da gravidade da dilapidación de cartos públicos, unha grande irresponsabilidade á hora de xestionar os espazos públicos de lecer, non só para a veciñanza de Vigo, senón para todas as persoas que se prevé van visitar a nosa cidade nos próximos días (os datos de ocupación son de mais do 75 %).
Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, engade que “a cuestión do turismo pasa pola consolidación das visitas, feito que require o óptimo funcionamento dos servizos”.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo vai solicitar outra vez de xeito formal e vía rexistro a convocatoria da Comisión de Vixilancia da Contratación Pública, xa non é só unha cuestión de convocar con normalidade os órganos de control que existen no Regulamento do Pleno de Vigo, senón pola situación de emerxencia que existe con gran parte das concesións públicas (moitas delas levan gran parte do orzamento do Concello de Vigo), onde un alcalde pode decidir unilateralmente e mesmo no límite do tempo ampliar un ano unha concesión pública na que se van comprometer mais de 25 millóns de euros, como o que acaba de acontecer cos contratos ligados a RSU, o que ven supoñer outra proba mais da necesidade de control sobre as contratacións públicas, e, segundo Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo “ non soamente sobre as empresas, senón, e en base ao evidente e demostrado, sobre as xestións feitas por parte das persoas responsables neste eido, tanto responsables políticos como responsables técnicos”.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESIXE UNHA AUDITORÍA INMEDIATA DAS OPOSICIÓNS Á POLICÍA LOCAL DE VIGO E A PARALIZACIÓN DAS MESMAS MENTRES NON SE ACLARE A “GARDA E CUSTODIA” DO EXAME REALIZADO O PASADO VENRES EN NAVIA

O Grupo Municipal da Marea de Vigo esixe aclarar se os membros do xurado estiveron illados e sen saír ao exterior nin comunicarse mentres configuraban o exame que horas despois se lles entregaría aos opositores.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo lembra que solicitou “repetidas veces” a elaboración dun código de boas prácticas para os procesos de oposicións que se leven a cabo no Concello de Vigo, vistas as múltiples denuncias que, tanto nos tribunais como de xeito interno, están chegando á Casa Consistorial. Esta vez son ducias os opositores e opositoras que están alegando contra o proceso de exame tipo test realizado o pasado venres no polideportivo de Navia.

Marea de Vigo sigue sen entender porque non existe un temario oficial das probas para a policía local de Vigo e non comparte en absoluto o sistema polo cal cada membro do tribunal propón preguntas dos diferentes temarios existentes no mercado, debendo ser, ademais, o contido do exame adecuado ao nivel da oposición (Grupo C1). O lóxico e transparente é que as 100 preguntas se configuren por sorteo o mesmo día do exame e cos opositores e opositoras xa nos seus asentos. “O feito de ter que esperar un tempo mentres se elabora o exame non supón ningún problema, ao revés, estarán encantadas e encantados de esperar sabendo que é para unha garantía de igualdade e transparencia no proceso”, matiza Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide tamén que, sobre as probas físicas, é necesario desenvolver unha nova norma mediante a cal, estas sexan controladas a través do Colexio Oficial de Graduados en Educación Física, a federación de atletismo e natación e do persoal técnico municipal de deportes.

Marea de Vigo pide “paralizar de xeito inmediato” o proceso e que o Concello de Vigo abra unha auditoría de todo o proceso selectivo emendando ou mesmo anulando o mesmo se é preciso para garantir a lei de Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei 4/2007 de coordinación dos policías locais de Galicia. A cantidade de “denuncias” de todo tipo que se están facendo sobre o acontecido na proba teórica fai necesario o total esclarecemento sobre o acontecido o pasado venres, conseguindo así, por unha banda, o estrito cumprimento da lei e do principio de igualdade para as persoas opositoras, e pola outra, aclarar quen son as persoas responsables reais, posto que, froito da opacidade do proceso, seguramente haxa tamén persoas que están sendo acusadas de xeito inxusto.

MAREA DE VIGO CUALIFICA A ACTITUDE DE ABEL CABALLERO DE CÍNICA AO DEFENDER NA FEMP O CONTRARIO DO QUE FAI NA PRÁCTICA NO CONCELLO DE VIGO

O Grupo Municipal ve ilóxico que o Alcalde pida o 100% da reposición de persoal na admon local para recuperar persoal e, a vez, “deixe caducar” gran parte das convocatorias das oposicións desde o 2010 do concello onde goberna.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo vai solicitar formalmente que se elabore un código de boas prácticas para os procesos de oposicións que se leven a cabo no Concello de Vigo, vistas as múltiples denuncias que, tanto nos tribunais como de xeito interno, están chegando á Casa Consistorial.

Dentro desas propostas que está elaborando o Grupo Municipal da Marea de Vigo, entra o feito de que os exames se fagan sen nomes e apelidos (feito sorprendente pero real no concello de Vigo), así como o feito de que, as preguntas que van as probas tipo “test”, se sorteen o mesmo día das probas, para evitar posibles filtracións das mesmas.

Non é soamente a cuestión das oposicións, senón que este goberno municipal está colaborando na precarización e destrución de emprego mesmo nas concesionarias municipais. Denuncias por incumprimentos de convenio, ameazas de folga por non respectar o acordado entre empresas concesionarias e traballadoras/es ou mesmo a tremenda situación na que deixaron as (xa esquecidas por parte do Goberno Municipal) 11 familias das e dos traballadoras/os dos aparcadoiros da Porta do Sol e Praza de Portugal que, froito dunha nefasta xestión, ou unha peor intención, están na rúa e sen visos de solución ou alternativa. Mesmo négase a mediación que lle está pedindo o cadro de persoal do Aeroclub, outras 25 familias ás que se está ignorando por parte deste goberno.
Non é tolerable que un goberno que se di progresista non mostre, na súa práctica, ningunha sensibilidade coa clase traballadora que di defender nos seus principios.

A Marea de Vigo sempre defendeu e así seguirá facendo, a remunicipalización dos servizos, mais, mentres haxa concesións públicas, é deber do goberno o exhaustivo control das mesmas, non se debe esquecer que son cartos de todas e todos para servizos para todas e todos. De non facelo, acontecen todos os abusos e problemas laborais que, en moitas ocasións invisibilizados polos grandes anuncios propagandísticos aos que nos ten acostumadas o alcalde, levan consigo grandes problemas vitais e económicos para moitas familias viguesas.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CUALIFICA DE “PRECARIZANTE” E DESASTROSA A XESTIÓN DO PERSOAL NO CONCELLO.

O vindeiro 28 de febreiro desaparecerá o servizo de atención e información á poboación inmigrante e emigrantes retornadas/os, servizo que atendía a mais de 1000 persoas ao ano.

O servizo viña existindo desde o ano 2004, para dar atención ás aproximadamente 16.000 persoas migrantes que residen na nosa cidade. Contaba cunha traballadora social e un asesor xurídico, ambas especialistas en estranxeiría. Este servizo será definitivamente “finiquitado” nunha Xunta do Goberno Local que vai ter lugar, se nada cambia, o vindeiro luns.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que esta actuación está a mesma altura que a da decisión de saírse do Foro Galego de Cooperación e Solidariedade para supostamente levar a cabo cooperación “directamente desde Vigo” (en verbas de Abel Caballero), feito que xamais se levou a cabo nin ten visos de chegar a facerse, pasando tamén a partida orzamentaria destinada para a cooperación ao xa famoso “saco do superávit”.

Xosé Lois Jácome, concelleiro da Marea de Vigo, e representante da mesma no Consello de Cooperación, manifesta que “gustaríanos saber que criterio se seguiu e a que tipo de política corresponde o desmantelamento do servizo, aínda que supoñemos que será o mesmo criterio polo que non se gasta nin un só euro en cooperación despois de saírse unilateralmente do Foro Galego de Cooperación e Solidariedade”

O asunto aínda é mais grave, existindo unha subvención da Xunta de mais de 90.000 euros destinada directamente ao servizo, polo que a manida escusa das competencias que lle corresponden ao concello ou a xunta, neste caso, non sirve.

A Marea de Vigo considera que este Goberno Municipal está chegando a límites perigosos de interpretación dos feitos cando, cunha man afirma que a súa inversión en política social e a maior “do mundo”, e coa outra, por unha parte vai desmantelando os servizos que si que levaban a cabo de xeito efectivo tarefas de política social como no caso do servizo as persoas migrantes, e pola outra non executa partidas de política social (na que tamén está a de cooperación internacional) para encher mais o saco do superávit. Este Grupo Municipal lémbralle ao Goberno que os cartos públicos non se poden usar ao arbítreo dun rexedor segundo o interese propagandístico do momento.

%d bloggers like this: