ALBERTO GARZÓN E RUBÉN PÉREZ EN VIGO

acto-alberto

Advertisements

RUBÉN PÉREZ (EU): AS VACACIÓNS FISCAIS DESTE ANOS A DETERMIÑADAS RENTAS DESTE PAÍS SON PARTE DOS CAUSANTES DA CRISE E EXCUSA PARA OS RECORTES E PRIVATIZACIÓNS

O Candidato de EU ao Congreso dos Deputados presentou hoxe as propostas de IU en materia fiscal suliñando que o Artículo 31 da Constitución Española di: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. O propio FMI establece en alomenos 4 puntos do PIB español os regalos fiscais en España.  

Para EU a proposta non é máis ou menos impostos, é xustiza fiscal: que tódalas rendas tributen da mesma maneira, sexan do capital ou do traballo, e que paguen máis os que máis teñen o gañan. No obxectivo de contar cós recursos dabondo para situar a creación do emprego por riba de todo. Na esquerda tamén preocupámonos polo déficit. O déficit excesivo prolongado no tempo limita as opcións das novas xeracións pero tamén é un instrumento de política económica mediante o cal se financian infraestructuras públicas e incluso se incentivan sectores industriais e emprego.

O alto fraude fiscal (calculado en case o equivalente ao 24% do PIB) sigue lastrando moita inversión pública ao igual que o fai as sucesivas modificacións dos tramos do IRPF que fixeron que as persoas que declaran ingresos entre 60.000 e 120.000 euros anuais tributen no tramo do 43% en vez do 45% dos países europeos cunha fiscalidade máis xusta e progresiva.

Para o candidato de EU os obxectivos principais da reforma fiscal que propón Esquerda Unida son:

• Garantir os principios de equidade e progresividade establecidos na Constitución Española.

• Asegurar a financiación sen déficit superior ao 3% (entendendo para o conxunto do ciclo) das necesidades orzamentarias das Administracións Públicas, garantindo en todo intre a consolidación e desenvolvemento dos servizos públicos que constitúen o chamado Estado de Benestar, é moi especialmente a sanidade, a educación e a aplicación da Lei de Dependencia.

• Situar a contribución española na media de países da Unión Europea, ao exercicio final da lexislatura (2015) que a contribución fiscal se sitúe no 40% do PIB.

SPOT DA CAMPAÑA DAS XUVENTUDES COMUNISTAS “VOTA PPSOE”

 

MANOEL G. GARRIDO (EU): ESQUERDA UNIDA PROMOVERÁ UN PROXECTO DE LEI ORGÁNICA QUE SEXA GARANTE DA PRESTACIÓN DE DA CALIDADE DOS SERVIZOS PÚBLICOS

Manoel G. Garrido, candidato ao Senado pola provincia de Pontevedra  e traballador da Sanidade, lembra que a proporcionalidade territorial e real do Senado e a súa inutilidade como cámara de representación territorial ten impedido en moitas ocasións o desenvolvemento lexislativo  de leis deste tipo. 

Para Esquerda Unida os servizos públicos non poden ser unha mercancía. A dicotomía é Servizos Sociais de calidade ou máis axudas para os bancos.

 Os servizos públicos de calidade son un dereito e non un regalo. Son o mellor garante da igualdade e xustiza. O seu recorte é empobrecemento da democracia.

 Esquerda unida defende o seu desenvolvemente, especialmente da educación, a sanidade, a asistencia á dependencia e o garante dunha pensión digna, ata alcanzar a situación medio dos países da Unión Europea. Máis axudas para as persoas e menos para a Banca.

 Manoel G. Garrido avanzou as principais propostas en materia de servizos sociais:

 1-     A educación pública e os seus ensinantes. Xeneralización da escola infantil pública de 0 a 6 anos. Financiación dabondo do sistema de educación pública.

2-     A educación de calidade, científica e laica. Unha universidade ao servizo da sociedade e non das empresas.

3-     O carácter público da sanidade sen privatizacións de ningún tipo.  Opoñémonos ao repago.

4-     O aumento do catálogo de coberturas, o desenvolvemento da medicina preventiva e o aumento dos recurso financieros para garantir a universalización da asistencia sanitaria pública.

5-     Financiación e xestión pública da aplicación da Lei de Dependencia.

6-     Reforzo e consolidación do sistema público de pensións. Derogación da reforma do sistema aprobada polo Goberno do PSOE.

 Somente uns servizos públicos de titularidade pública e de xestión pública, de calidade, universal e gratuíto pode garantir a igualdade de cumprimento dos dereitos fundamentais da persoa.

CRÓNICA DO ACTO PÚBLICO EN MARÍN

O pasado sábado, día 05 de Novembro, Esquerda Unida- Os Verdes celebrou un acto electoral na biblioteca pública municipal de Marín. No acto, que tiña por título “Crise, desemprego e alterantivas” interviron Eva Solla, candidata de Esquerda Unida-Os Verdes ao Congreso dos Deputados pola provincia de Pontevedra e José Cuevas, candidato ao Senado.

 Eva Solla recalcou que para Esquerda Unida-Os Verdes o emprego está “por riba de todo”, polo que presentou o Plan de Choque para o emprego da coalición para 2012 que se basa principalmente na creación de empregos verdes para o aproveitamento forestal, rehabilitación sostible de vivendas e emprego social no marco da Lei da Dependencia. Sobre este último punto insitiu en que por outra banda resulta imprescindible para favorecer a reincorporación da muller ao traballo, nun momento en que a crise devolveu a moitas ao ámbito doméstico. Eva, lembrou que dende Esquerda Unida seguen cunha das súas reclamacións históricas: xornada laboral de 35 horas sin reducción de salario. Esta proposta, comentou, xeraría miles de postos de traballo e indicou algunas medidas para conseguilo.

Remarcou tamén a necesidade de axudar a autónomos e pequeñas-medianas empresas, lembrando que as empresas de menos de 10 traballadores contratan o 85% dos postos de traballo. Paralelamente insistiu en que é preciso atacar ao fraude fiscal, que produce unas perdas anuais de máis de 42.000 millóns de euros, facer aflorar a economía sumerxida e instaurar uns impostos progresivos para que os que máis teñen contribúan máis.

José Cuevas, pola súa parte, subliñou a importancia de que Esquerda Unida –Os Verdes estén presentes con grupo propio no Congreso, para defender os dereitos dos traballadores e o negativo que supón a actual Lei electoral, absolutamente inxusta según Cuevas, onde non todos os votos valen o mesmo. Por iso defendeu a necesidade da Reforma da Lei electoral para que se poida acercar á máxima “Un home= un voto” independientemente da zona de España de onde proceda. Por outra banda, Cuevas chamou aos votantes a reflexionar se desexan uns servicios públicos e de calidade, obxeto que defende o seu partido, ou privatizados, coma están a propiciar PSOE e PP e lembrou que a sanidade e educación son un dereito e deben ser públicos e gratuitos. Neste sentido, recordou aos asistentes o daño que supón a recente reforma Constitucional para a inversión nos servicios e infraestructuras públicas.

 Os dous candidatos resaltaron a solvencia do plan de emprego de Esquerda Unida-Os Verdes, amplamente estudiado no que se explica claramente o presuposto necesario e as medidas de onde saldrían os cartos precisos para acadalo. 

Posteriormente abriuse una rolda de palabras onde os asistentes expresaron as súas ideas e preguntaron a cerca do Programa electoral.

ESQUERDA UNIDA AVOGA POR RECUPERAR UN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EXCLUSIVO ANTE A DIMENSIÓN DA CRISE ECOLÓXICA QUE VIVE O ESTADO ESPAÑOL

Eva Solla, nº 2 da candidatura de Esquerda Unida ao Congreso por Pontevedra, suliña que soamente EU ten defendido inamoviblemente durante estes derradeiros 25 anos de existencia a erradicación da enerxía nuclear do mix enerxético español e o aumento da fiscalidade ambiental para as empresas máis contaminantes.

 Como elementos básicos a desenvolver na vindeira lexislatura, tralas eleccións xerais do 20 de Novembro de 2011, EU propón:

 1-     A creación dun Ministerio de Medio Ambiente que atenda de maneira exclusiva as cuestións derivada da conservación, coidado e protección do medio.

2-     Unha reforma da Ley de Solo, introducindo criterios claros de obrigado cumplimento por parte das distintas autonomías e que articule canles de participación democrática da cidadanía.

3-     Modelo enerxético de enerxías renovables, decentralizado e público. Substitución de combustibles fósiles e uranio por fontes renovables ao tempo que da pulo ao aforro e a eficencia enerxética.

4-     Peche de tódalas centrais nucleares e plantexar unha estratexia clara de xestión de residuos nucleares segura e responsable.

5-     Creación dunha Lei Xeral de Transporte Sostible de carácter universal e público, que promova e abarate o transporte público, dándolle pulo ao criterio de a pé, en bicicleta e en tren.

6-     A auga como dereito humán e un ben público de xestión pública.

7-     Políticas medioambientais transparentes, promoveremos que as obras públicas teñan informes de impacto ambiental elaborados por organismos públicos e independentes entre outras medidas.

8-     Reforma da Lei Xeral de Residuos cunha reglamentación que aposte por reforzar a xestión pública con técnicas non contaminantes e que non emitan gases de efecto invernadero.

9-     Lei de Protección animal.

10- Lei de Paisaxe.

11- Nova Política Agraria Común, PAC, na Unión Europea, capaz de defender a agricultura familiar, protexer o medio ambiente e poñer coto ao control da cadea agroalimentaria por parte de grandes empresas. Políticas agrarias e alimentarias no marco da soberanía alimentaria.

ACTO PÚBLICO EN GONDOMAR

%d bloggers like this: