O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO AMOSA O SEU APOIO ÁS DEMANDAS E A FOLGA CONVOCADA NO SECTOR DA ESTIBA.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo amosa o seu total apoio ao sector da estiba nas súas demandas así como na convocatoria de folga prevista para o vindeiro mércores de non saír cun acordo da xuntanza de hoxe.

Rubén Pérez: “a perda de empuxe do Porto de Vigo non ten relación coa convocatoria de folga do sector da estiba. Esta folga é un intento de manter o sector regulado, competente e fiable nunha actividade sobre a que o Goberno pretende precarizar as condicións laborais e, polo tanto, a calidade da mesma.”

Hai máis de dous anos da saída da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea , dous anos nos que as persoas representantes do Goberno español, lonxe de traballar conxuntamente co sector cara a acadar solucións, trataron de aproveitar a situación para a introdución de medidas cara a total liberalización do sector, medidas que levaban consigo a total precarización laboral do sector da estiba.

Tras o último golpe dado polo Goberno, aprobando un Real Decreto pola porta de atrás, a representación das e dos traballadores da estiba, a través da coordinadora estatal de traballadores/as do Mar e as centrais sindicais, convocou formalmente unha folga que se traduce nunha serie de paros en días alternos, e sobre a cal, a Marea de Vigo expresa o seu apoio, tal e como fixo nas anteriores convocatorias; convocatorias que finalmente non se levaron a cabo polo rexeitamento da cámara baixa á proposta do Goberno no seu día.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistrara nese momento unha moción para o Pleno do Concello de Vigo, na que se defendían as reivindicacións do sector da estiba reflectidos na convocatoria de folga levada a cabo nese momento. A moción non chegou a ser defendida polo Grupo Municipal xa que finalmente a folga foi desconvocada; mais neste momento o Grupo Municipal está preparando outra moción dadas as actuais circunstancias nas que se atopa o sector, aprobado o decreto por parte do Consello de Ministros, e dadas as máis que demostradas nulas intencións deste sobre respectar o compromiso do mantemento de emprego e mesmo ter en conta os resultados das negociacións entre as partes (patronal e representación sindical), acordos que o Goberno obviou ao non ser os desexados.

“Reclamamos que a sociedade viguesa solidarícese coa loita dos traballadores da estiba de Vigo, imprescindibles para poñer ao Porto de Vigo en situación de competencia y recuperación de carga de traballo, do que dependen centos de familias na nosa cidade”, afirma ademáis Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo.

Advertisements

MAREA DE VIGO CUALIFICA COMO MOI GRAVE AS ADXUDICACIÓNS PÚBLICAS A EMPRESARIOS QUE NON CUMPREN COS DEREITOS LABORAIS

O Grupo Municipal da Marea de Vigo cualifica como moi grave a adxudicación de concesións públicas a empresarios que non cumpren cos dereitos máis básicos das e dos traballadoras/es

Marea de Vigo advirte á Mesa de Contratación que isto pode acontecer no caso da próxima adxudicación na explotación da cafetería e a instalación de máquinas expendedoras de bebidas e sólidos na Casa do Concello.

Nos pasados días, a empresa que figuraba como primeira na clasificación de ofertas para esta concesión, renunciou á mesma no momento da entrega da documentación solicitada pola Mesa de Contratación, dada a imposibilidade que tiña para entregar dita documentación a causa das débedas de natureza tributaria coas que contaba e a imposibilidade de obter aval bancario. Isto provocou que se lle solicitase á segunda clasificada a documentación pertinente.

O que acontece agora, e que ven de ser denunciado e mesmo comunicado formalmente pola Federación de Servizos da central sindical CIG aos Grupos Municipais e á mesma Mesa de Contratación, é que, a segunda clasificada nas ofertas ven sendo unha empresa co mesmo administrador único que a primeira empresa clasificada (segundo o Rexistro Mercantil).

Esta empresa mantén, a día de hoxe, á marxe das débedas que mantén coa Tesourería Municipal, miles de euros en débedas salariais con traballadoras e traballadores, que, tal e como todas e todos poderemos recordar, mobilizábanse día tras día nas portas da cafetería do Hospital Meixoeiro hai xa máis de 5 anos. Aínda é que, hoxe en día, atópase cun embargo no Xulgado do Social polo que ten que depositar cantidades de xeito mensual.

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, o cumprimento das obrigas en materia laboral, debe ser unha das condicións “sine qua non” para o acceso a unha concesión pública, e é por isto polo que tamén advirte á Mesa de Contratación dos feitos arredor destas dúas empresas que de facto, veñen sendo responsabilidade da mesma persoa. Para a Marea de Vigo, polo tanto, non é aceptable que se lle permita ter contratos coa administración pública a empresarios que non cumpren cas/os traballadoras/es e, neste caso, despois dos feitos probados, non cabe a escusa do descoñecemento por parte da mesma administración.

MAREA DE VIGO APOIA O CADRO DE PERSOAL DO AEROCLUB NA SÚA LOITA POLA DEFENSA DOS SEUS POSTOS DE TRABALLO E PIDE QUE O CONCELLO ASUMA O PAPEL DE MEDIADOR PARA SOLUCIONAR O CONFLITO NO ALUGUER DOS TERREOS

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, resulta lóxico e de xustiza poñerlle fin ao agravio que existiu ata agora con eses terreos expropiados inxustamente no réxime franquista, pero non é xustificación para que a directiva actual da Comunidade de Montes de Cabral esixa un prezo desorbitado, acción que, de non cambiar, implicaría o cese de actividade do recinto coa consecuente perda dos postos de traballo.

Para resolver esta situación, a Marea de Vigo considera que se podería facer unha taxación independente sobre o valor deses terreos no seu estado actual e a partir de aí, contando coa participación do Concello como mediador, negociar tendo en conta, sempre, e de xeito primordial, a defensa dos postos de traballo e as posibles vías de solución. O que é inexorable, e que 25 familias que hoxe dependen economicamente dos seus postos de traballo no aeroclub non poden ser as que paguen as consecuencias deste conflito.

Ademais, a Marea de Vigo considera que todas as comuneiras e comuneiros deben ser conscientes da situación, posto que as accións da súa directiva poden resultar determinantes no futuro destas persoas, alén do futuro que poden ter eses terreos.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide por tanto que o Goberno Municipal reciba ao colectivo de traballadores e medie entre a empresa e a Comunidade de Montes co obxectivo de salvagardar os postos de traballo e apoia ao colectivo que mañá as 12 se manifestará diante do Concello.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O CONCELLO DEBE ASUMIR A RESPONSABILIDADE SOBRE O APARCADOIRO DA PORTA DO SOL DESPOIS DE MAIS DUN ANO DE PECHALO E SE CUESTIONA O PORQUE NON O FIXO ATA O DE AGORA.

parkingA Marea de Vigo, para a que o primordial con respecto a este desastre é a situación do cadro de persoal, reitera que este Goberno Municipal asumiu un compromiso co cadro de persoal dos aparcadoiros da Porta do Sol e Praza de Portugal froito dunha moción da Marea de Vigo en decembro do 2015.

Non resulta estraño que salten múltiples opinións, tanto de organismos institucionais como por parte da veciñanza da zona sobre a xestión do aparcadoiro da Porta do Sol, posto que o Concello non moveu un dedo para solucionar a situación creada. Neste senso, a Marea de Vigo non se move un ápice do xa exposto noutras ocasións, reiterando a posibilidade da remunicipalización deste aparcadoiro xunto co da Praza de Portugal a través dunha empresa pública e, cumprindo así o acordo plenario de decembro do 2015, subrogando ao persoal que perdeu os seus postos de traballo en setembro do ano pasado e dos que ninguén parece lembrarse.

No caso da non remunicipalización, política sobre a que este Goberno Municipal non é nada afín a pesares de levar a palabra “socialista” nas súas siglas, de ser concesionado outra vez, a Marea de Vigo alerta que nese caso debe ser a través de concurso público, e non a través doutras fórmulas de xa demostrado fracaso. Concurso onde documentalmente se deberá reflectir a realidade ao redor destes aparcadoiros, e porque non, o feito de estar suxeito a un acordo plenario tomado pola unanimidade dos 27 representantes da cidadanía viguesa no Concello. E onde ademais se debería respectar o regulamento do propio aparcadoiro aprobado tamén en Pleno, onde, entre outras cousas, se reflicte que o aparcadoiro debe ter rotación e non só prazas para residentes, feito que tamén parece estar poñéndose en dúbida ultimamente.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, como sospeitou desde un principio e cada dia que pasa parece que toma mais forma, cree que toda esta manobra ten parte de intencionalidade, cando vemos que outros aparcadoiros, doutras empresas, privados, próximos, estanse a facer de ouro a costa do peche da Porta do Sol e Praza de Portugal, algo que, en teoría non debería de condicionar as actuacións dun Goberno Municipal.

Agora nos atopamos con dous aparcadoiros pechados e converténdose nunha ruína onde si que vai ser xustificada unha gran obra polo estado no que están quedando as instalacións ao non ter uso, e un cadro de persoal insultado e vilipendiado por parte dun Goberno Municipal que parece que ten intención de conseguir o seu esquecemento no tempo.

Para as concesións que o goberno municipal considera que teñen algún tipo de rédito ou custo electoral son quen de “mover Roma con Santiago” como aconteceu, por exemplo e recentemente, co alumeado de Nadal, no que non se mediron á hora de “adaptar a lei as súas necesidades” e non ao revés; en cambio, noutros casos como este, o interese é nulo. Ou non, e precisamente esta inoperancia responda tamén a intereses.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO LEMBRA QUE O CADRO DE PERSOAL QUE ESTABA NOS APARCADOIROS DA PORTA DO SOL E A PRAZA DE PORTUGAL SEGUEN NA MESMA SITUACIÓN UN ANO DESPOIS DO PECHE, E SEN VISTAS DE SOLUCIÓN A PESARES DO ACORDO PLENARIO DE DECEMBRO DO ANO PASADO.

parkingMarea de Vigo seguirá apoiando a loita deste colectivo, que, froito dunha pésima xestión por parte do Goberno Municipal, perderon os seus traballos.

O pasado 30 de setembro fixo xa un ano que, da noite a mañá pecháronse as portas do aparcadoiro da Porta do Sol. Rematada a prórroga da concesionaria, o concello non tiña nin aberto o proceso para a nova adxudicación. Un mes mais tarde, o mesmo acontecía no caso da Praza de Portugal, neste caso ademais, despois de varias prórrogas, tendo máis que tempo suficiente para prever esta situación.

Ó Grupo Municipal da Marea de Vigo lle resulta “curioso” que para certas concesións, este goberno municipal sexa quen de facer as mil e unha voltas para cumprir os prazos e prever situacións como a que está a acontecer nestes dous aparcadoiros, cando, neste caso, o proxecto de adxudicación para a Porta do Sol non se moveu un ápice dende que se publicou o anuncio, no pasado mes de abril. O da Praza de Portugal, en suspensión por causa dos recursos interpostos sobre o concurso.

Todo isto fai pensar que, quizais o motivo desde desastre xusto nestas dúas concesións, sexa que, mentres estes aparcadoiros permanezan pechados, outros estanse a facer de ouro. Resulta unha práctica xa habitual neste concello que se fagan as cousas ó arbítreo dos intereses que se poidan ter nunha ou outra concesión pública, resultando isto, outra vez, un “xogar cos cartos” de todas e todos que nalgún caso xa coñecido rematou con representantes institucionais nos xulgados.

Marea de Vigo presentou no pasado mes de decembro unha moción no pleno do concello onde se pedía a asunción e garantía da subrogación destes cadros de persoal, con independencia do tempo que pasase entre contratas. Esta moción foi aprobada por unanimidade, con toda certeza de que, por parte do grupo socialista, foi a sabendas de que isto non se ía facer realidade, posto que, en todo este tempo, e froito de procesos xudiciais, a situación dos cadros de persoal xa sería de despedimento e poderían amarrarse a iso para non cumprir os acordos.

Tal e como xa expresou o Grupo Municipal da Marea de Vigo noutras ocasións, Marea de Vigo segue defendendo a remunicipalización dos aparcadoiros, a través dunha empresa pública, onde sexa subrogado o cadro de persoal. E, no caso da non remunicipalización, a garantía da subrogación do mesmo con todos os dereitos e nas mesmas condicións laborais que tiñan ata o de agora, tal e como, xa nun acordo plenario do ano 1996 tomado por unanimidade quedaba reflectido.

As e os traballadores destes servizos non deben ser quen de asumir os erros e malas xestións das entidades públicas responsables, ademais de considerar que a solución a este problema, como de moitos outros, non é mais que unha cuestión de vontade política, e, tamén como noutras ocasións, de coherencia con quen se di socialista e defensor dos dereitos das e dos traballadores.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE, DE PRODUCIRSE A CESIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA, A GARANTÍA NON DEBE SER DEVOLTA A LINORSA.

Concello_de_VigoO Grupo Municipal da Marea de Vigo constatou hoxe con información do Comité de Empresa (información da que tamén dispón o Goberno Municipal), que se está tratando de “empotrar” no servizo a cargos da empresa que non eran subrogables, tal e como vemos noutras concesións públicas neste Concello ultimamente.

Non sería a primeira vez que un ente público non devolve o aval depositado por unha empresa concesionaria por causa dun incumprimento igual o que tivo Linorsa para co cadro de persoal de limpeza da Casa do Concello e Colexios. O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que os servizos xurídicos do Concello son quen de analizar a posibilidade si as decisións políticas van acorde coa vontade de facelo.

Tamén resulta curiosa a diferencia que parece se ten por parte deste Goberno Municipal con unhas e outras empresas concesionarias, e por extensión, co seu cadro de persoal. Este Grupo Municipal non se esquece das e dos traballadoras/es dos aparcadoiros de Porta do Sol e Praza de Portugal, e sigue vixiante con estes servizos, posto que aínda hai procesos xudiciais abertos; e procesos de adxudicación de ambos servizos que por certo levan ritmos que se poderían considerar anómalos, non debendo de ser así. Por suposto que o cadro de persoal sigue na mesma situación, estando todas e todos expectantes a ver de que modo este goberno municipal cumpre co acordado no pleno, o igual que con respecto o cadro de persoal de Linorsa.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O GOBERNO TEN QUE SER RESPONSABLE A HORA DE VALORAR A SOLICITUDE DE CESIÓN DO CONTRATO DE LIMPEZA DE LINORSA A UNHA EMPRESA LIGADA A UNHA ETT E CONTEMPLAR A VÍA DA REMUNICIPALIZACIÓN.

logowebDeixar que unha empresa que non cumpre as obrigas para co seu cadro de persoal e outra empresa decidan de modo privado o futuro dos próximos meses do servizo non é solucionar a situación de problemática laboral que está a sufrir o cadro de persoal dos servizos.

O grupo municipal da Marea de Vigo, despois de ver o contido da solicitude de cesión do servizo de limpeza de dependencias municipais e colexios e informarse sobre o funcionamento da empresa que pretende quedarse cun servizo de tal magnitude sen pasar por ningún órgano de contratación pública dun xeito que non sexa soamente a valoración desta solicitude dentro do contexto no que está o servizo hoxe en día, pide o Goberno Municipal responsabilidade á hora de valorar positivamente a proposta, xa que podemos atoparnos de volta con graves problemas para o cadro de persoal, que, a día de hoxe, a través dos seus representantes sindicais, non teñen nin a mínima comunicación da súa empresa, Linorsa, o respecto (a pesar de tratar de poñerse en contacto coa mesma).

A Marea de Vigo pregúntase, o igual que o cadro de persoal, de que modo vai a ser solucionada a súa situación de impago, si realmente as subrogacións van facerse tal e como marcan os pregos, e unha infinidade de incógnitas, que, aínda que por defecto poidan contestar que se cumprirá estritamente a lexislación, todas e todos temos dúbidas de si na práctica será así, tal e como a realidade nos mostra. Tamén este Goberno Municipal votou a favor da moción presentada polo GM da Marea de Vigo no seu día onde afirmaba poñer en práctica todas as ferramentas para solucionar a situación e vemos que o único que se fixo foi contemplar como Linorsa, por sí mesma, en teoría, buscaba saída a esta situación a base de negociar con outra empresa a cesión.

Este grupo municipal insiste na vía da remunicipalización, para o cal vai a aportar informes técnicos doutros concellos de similares características en canto a dimensión dos servizos e dos custes, que foron quen de levar a cabo políticas de remunicipalización de servizos públicos co que implica e sen medo, con toda a normalidade do mundo.

%d bloggers like this: