MAREA DE VIGO POLA ELIMINACIÓN DO AMIANTO NAS LIÑAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE.

Marea de Vigo rexistra unha moción para a eliminación do amianto e os seus derivados das infraestruturas municipais con prioridade sobre as liñas de abastecemento de auga potable á poboación.

O Grupo Municipal considera que, dentro das inversións de Aqualia, sexa prioritario a eliminación deste material por enriba de actuacións puramente “ornamentais” .

As tubaxes de fibrocemento a base de fibras de amianto e cemento xeneralizáronse nas redes de auga europeas dende os anos 40, sendo esta unha expresión do auxe económico da industria do cemento e do sector da construción. O fibrocemento ou “amianto-cemento” é un material artificial obtido da mistura de auga, cemento e fibras de amianto, nas que estas representan entre o 10 e o 25% da mistura.

Os síntomas de enfermidade por exposición ao amianto foron durante moitos anos difíciles de detectar, xa que soen aparecer entre os 10 e os 40 anos despois da exposición ao material, Aínda así, desde 1935 coñécense os primeiros traballos que relacionan cientificamente a exposición ao asbesto e o cancro de pulmón. A substancia foi clasificada e recoñecida por organismos internacionais (Oficina internacional para a investigación do cancro, Oficina de Protección ambiental, etc..) como un canceríxeno humano, habendo relación entre a exposición ao asbesto e varios tipos de cancro, como o colonorrectal ou gastrointestinal.

A Directiva Europea 1999/77 do 26 de xullo do 1999 xa limitaba o uso e comercialización de substancias como o amianto, e por extensión, fibrocemento nas tubaxes. A través da orde do 7 de decembro do 2001, en España están prohibido o uso e comercialización de todo tipo de amianto e produtos que o conteñan. Dende 2003, están totalmente prohibidas tanto nos usos como en comercialización, esta vez, pola directiva europea 2003/18/CE, e márcase a súa substitución por outros materiais, dado o potencial perigo no tempo.

Mais, a pesar da prohibición total, en todo o ámbito do estado aínda quedan millóns de toneladas de amianto, que poden supoñer un potencial risco para a saúde. Hai dúas formas de exposición ao amianto: por inhalación (casos de demolicións de estruturas que conteñen amianto, traballos de reparación nelas ou a propia degradación da estrutura) ou por deglutición de fibras de amianto, contidas na auga ao pasar polas tubaxes de fibrocemento.

No caso de Vigo, a pesar da lexislación vixente, a cantidade de tubaxe con fibrocemento existente na cidade é moi alta, o que fai necesario e prioritario a asunción de medidas para erradicalo, así como das estruturas que tamén conten coa substancia, priorizando edificios públicos como escolas ou hospitais.

Mais, o problema non consiste exclusivamente en eliminar o material senón tamén de onde depositalo posteriormente de xeito seguro e sostible, xunto coas medidas que se deben tomar para garantir condicións de salubridade para as/os propias/os traballadoras/es que teñen que manipular e reparar este tipo de instalacións.

Na moción da Marea de Vigo, polo tanto, pídense unha serie de acordos baseados, en primeiro termo, na “realización dunha auditoría-informe sobre a cantidade e situación das conducións de auga potable de fibrocemento existentes nas redes de auga potable do Municipio, así como daqueloutras infraestruturas públicas de competencia municipal que poidan conter amianto ou dalgún dos seus derivados”, a partir do que se establecería un “Plan de Eliminación de amianto ou derivados das infraestruturas públicas municipais e en especial das correspondentes a conducións de auga potable”, establecendo un horizonte temporal próximo a partir do cal a erradicación destes materiais prexudiciais para a saúde sexa un feito.
Tanto para a diagnose da situación como para o Plan de Eliminación do amianto, para a Marea de Vigo é importante que exista colaboración doutras administracións públicas. Do mesmo xeito, pedirase á FEMP que impulse convenios de colaboración entre entidades para facilitar a erradicación destes materiais.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, pedirá ademais que, dentro das inversións da empresa concesionaria, sufragadas con partidas posteriormente amortizadas no prezo do servizo nas facturas da veciñanza viguesa, teña prioridade a eliminación e substitución da tubaxe que conteña amianto, por enriba de ningunha outra inversión “ornamental”, dende logo non prioritaria para a saúde das e dos viguesas/es.

Advertisements

RUBÉN PÉREZ “NON QUEREMOS QUE AQUALIA PAGUE NADA, QUEREMOS QUE DEIXE DE XESTIONAR A AUGA DE VIGO E DE LUCRARSE CO RECIBO INXUSTO QUE AGORA PAGAMOS”

dinosetoO voceiro do grupo municipal da Marea de Vigo cualifica de “esperpénticas” as declaración do Concelleiro Font e considera que se a ampliación de 5 anos máis unha concesión que tarifica un consumo mínimo de 30 metros cúbicos ten un retorno para a cidade de unha ducia de setos ornamentais estamos “aviados”.

Marea de Vigo considera que de xeito directo ou indirecto, ao final se lle acaban consignando recursos públicos sen concurso e negociación a esta empresa chamada Xaroc.

Rubén Pérez, voceiro municipal da MAREA DE VIGO, acusa a AQUALIA e o Concello, de estar montando sistematicamente unha calculada cortina de fume sobre a xestión privada do subministro de auga e saneamento en Vigo.

Lembra que, inversións en humanizacións, subvencionar festas parroquiais ou agora encher Vigo de setos decorativos cun mantemento continuo, non son as función dun operador privado dunha concesión pública de auga.

Xeralmente unha parte ínfima dunha facturación elevada alimentada por un sistema tarifario inxusto sobre o que reiteradamente o pleno do Concello de Vigo acordou en estudar alternativas.

O negocio da auga privatizada sigue sendo un gran filón que permite contentar vontades como estas “aventuras xurásicas” que este goberno municipal quere emprender. Marea de Vigo considera evidente que FFC, que fíxose con gran parte dos servizos en grandes e medianos municipios e en 2001 creou un novo grupo chamado AQUALIA, converténdose nun auténtico “lobby” con poder ante concellos e partidos políticos representados.

A cidadanía responsable non vai permitir un “cambio de cromos” ante o feito de que o propio prego de concesión establece unha serie de medidas que deixan ao concello sen capacidade negociadora ante AQUALIA, sobre todo ao establecer un tope máximo de inversión en obra (saldo esgotado fai anos) e a permitir unha tarifa abusiva e que non contribúe ao aforro.

Unha familia que consuma 10 m3 e unha que consuman 30 m3 pagan case o mesmo. Xa que a primeira paga aprox 34 euros/bimestre e a segunda paga aprox 38 euros. O truco está en establecer un primeiro bloque de 30 m3, sendo esa pequena diferencia ó “canon de saneamento”, xa que por “abastecemento”, “saneamento”e “cota fixa” páganse case 33 euros aínda que non abras nin un grifo (o que ven sendo 500 litros ó día).

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA ERRÓNEA A POLÍTICA DE CHEQUES SOCIAIS E PIDE A SÚA RECONVERSIÓN EN EXENCIÓNS DE PAGO DE AUGA, TRANSPORTE, ETC..

Concello_de_VigoEU considera que gran parte dos recursos son empregados en “manobras propagandisticas” en vez de traballo concreto no eido dos servizos sociais.

O coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera “caótica” e a propia convocatoria e proceso opaco das Axudas de Emerxencia Municipais (AEM) e considera “fume” os anuncios de ampliación do Alcalde. Lembra que o que finalmente conta é o que se executa do orzamento, non o que se orzamenta.

EU sempre defendeu que se tiña que evitar fórmulas de cheque dinerario neste tipo de gastos e suliña que “estamos ante un dos máis claros exemplo de gastos impropio que asume un concello como o de Vigo, considerando impropios os gastos que corresponderían á administración autonómica e non ao Concello por non recadar para sostelos (máis do 24% do orzamento actual son este tipo de gastos)

EU considera agotado o tempo no que dende o goberno municipal solucionábase todo cunha rolda de prensa ou a presentación dun programa. Hoxe a situación de emerxencia social que vive unha gran parte da cidadanía viguesa golpea con toda a crueldade as portas do Concello.

Non podemos máis que voltar a denunciar que se anuncian programas con gastos de promoción altísimos (algúns con entrevistas ao alcalde nos medios incluído) e posteriormente os programas non chegan a desenvolverse ou ter un seguemento de se as familias están accedendo ao montante das axudas. Mesmo o nivel de execución final das partidas sociais nos orzamentos non chegan en ocasións ao 50% do orzamentado.

EU considera esencial presionar dende o público a Aqualia e Vitrasa para que existan bonificacións e exencións ás familias con menos recursos en vez de “cheques de beneficiencia” propias doutras épocas.

RUBÉN PÉREZ (ESQUERDA UNIDA): O PLENO DE VIGO ESTREA HOXE UNHA PANTOMIMA CON TRES ACTORES: PP E PSOE VOTANDO UN ORZAMENTO QUE ANTES O SEGUNDO REXEITABA E BNG REXEITANDO UN ORZAMENTO QUE NO BÁSICO É O DO ANO PASADO E ANTERIORES QUE SI VOTOU AFIRMATIVAMENTE

Concello_de_VigoO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, valorou hoxe a votación afirmativa de PP e PSOE do orzamento do ano 2014 sinalando que asistimos á consumación dun “matrimonio de conveniencia” do PP e o PSOE ante a falla de diferencias substanciais no proxecto de cidade, seguir priorizando os anuncios efectivistas fronte a unha verdadeira política orzamentaria orientada á dar resposta ás necesidades de políticas sociais, control público dos incrementos de gasto en concesionarias privadas, cumprimento das decisións democrática do pleno, contrarrestar os efectos da reforma local do PP, etc…

EU presentará como o ven facendo dende 2011 unha ENMENDA Á TOTALIDADE AO ORZAMENTO ante as primeiras evidencias de que estamos ante un orzamento que agocha baixo unha calculada estratexia propagandistica un recorte de partidas sociais e un aumento dos recursos que acaban nas concesionarias privadas (Vitrasa, Aqualia, seguridade, limpeza, mantemento cemiterios, etc…)

EU, que tivo acceso ao borrador do orzamento xustifica esta posición na evidencia da instauración dunha sistemática de trocar os nomes das partidas presentes no orzamento anterior e mesmo de fraccionalas para “escamotear” descensos ou aumentos de partidas. De este xeito o coordenador local de EU, Rubén Pérez sinala como “moi ilustrativa” que a partida recollida no 2013 como SUBVENCION LANZADEIRAS e BONOBÚS que rondaba os 9.400.000 euros desaparace para reconvertirse na partida BONO TARXETA VERDE E POLÍTICAS DE TRANSPORTE que pasa a superar os 10.500.000 de euros, un incremento que agocha de xeito evidente que os vigueses e viguesas estamos a pagar de xeito lateral a suposta conxelación do bonobús.

Especialmente curioso é o caso do suposto PLAN DE COMPENSACIÓN CONTRA A CRISE, dotado no anterior orzamento de 3.200.000 millóns de euros que agora fragmentase en tres programas (dende o goberno local decíase que agora hai tres programas e non un como antes) O que non dí o goberno local que os tres programas: Axuda Alugueres, Axuda alimentos e axudas para a carencia enerxética apenas superan os 2 millóns de euros. 1 millón 200.000 euros menos “de golpe” que entendemos que vai para sufragar novos roubos como o 1,9 millón de euros máis que pagaremos a SOGAMA este ano.

Rubén Pérez considera erróneo voltar a dotar o orzamento de 670.000 euros de subvención ás liñas aéreas, política errónea que non soluciona nin o custe dos voos nin facilita a consolidación de rutas no aeroporto de Vigo sometido aos intereses das compañías aéreas que son as que finalmente deciden ante unha AENA en proceso de privatización e con pouca capacidade de orientar a política aeroportuaria en Galicia.

EU pide que o orzamento sexa subido á web municipal e remitido ao tecido veciñal e asociativo da cidade en período de exposición pública e lembra aos veciños e veciñas que a pesar do escurantismo da aprobación do mesmo, por lei ten que estar exposto no concello para a consulta e alegacións que os veciños e veciñas consideren necesarias.

ESQUERDA UNIDA PIDE QUE O TELÉFONO DE INFORMACIÓN DE AQUALIA SEÑA GRATUITO E O PLAN DE INVERSIÓNS INCLÚA UNHA PARTIDA SOCIAL QUE EVITE OS CORTES DE AUGA ÁS FAMILIAS SEN RECURSOS

Pide que o Concello “audite de xeito permanente” o servizo de Aqualia que está obtendo beneficios sen inversión social equilibrada cos mesmos.

EU de Vigo considera evidente que Aqualia está facendo o que quere coas cláusulas do plego de contratación, non existe nin control das inversións prometidas e mesmo as liñas de teléfono de información teñen custe para o usuario. EU considera que como servizo público debería xestionarse dentro do tlf 010 de información municipal sen custe algún.

Igualmente duda da utilidade para o servizo de auga potable e saneamento de inversións da empresa en “embelecemento da cidade” e considera que debería empregar recursos en “políticas sociais activas de asegurar o suministro do servizo ás familias que quedan sen recursos e se lle corta a auga potable”. Nestes casos dende a empresa so se lles da pequenas moratorias de tempo que non solucionan o problema na maioría dos casos.

EU sigue defendendo a revocación da ampliación da concesión e recolle sinaturas na cidade para someter a consulta cidadá a mesma. “Miles de vigueses e viguesas están avalando coa sua firma unha xestión pública e social da auga na nosa cidade” suliña Rubén Pérez, coordenador local de EU en Vigo

ESQUERDA UNIDA XA TEN MÁIS DE 7.000 FIRMAS DE VIGUESES PEDINDO UN REFERENDUM SOBRE A AMPLIACIÓN DA CONCESIÓN DO SANEAMENTO E A AGUA A AQUALIA

EU considera que el informe municipal presentado esta semana é un “fraude esperado” e que os acordos do pleno para tarificar soamente por consumo tomábanse co coñecemento dos tres grupos que sen tocar a concesión é imposible facelo. EU lembra que o que non paguemos os vigueses no recibo de Aqualia, esta o cobra directamente do Concello en forma de indemnización como así o fai Vitrasa no bonobús e nas lanzadeiras.

EU sigue recollendo sinaturas para pedir un referendo, fórmula presente no Regulamento de Participación cidadá, de vigueses e viguesas para solicitar que esta ampliación de concesión (que legalmente aínda non pasou por pleno) seña sometida a referendo municipal.

aqualiaEsquerda Unida está informando á cidadanía de cómo as presións que grandes corporacións como FCC fixeron ao goberno socialista de Felipe Gonzalez a nos anos 90 para que ser privatizaran todos os servizos públicos municipais non fóron alleas aos gobernos locais e en Vigo a corporación presidida por Manuel Soto decidíu privatizar o servizo en 1990 dando lugar a SERAGUA, empresa privada que modificaba sustancialmente o xeito non só de xestionar o servizo senón de FACTURALO, empezando a funcionar en adiante o sistema de pago por bloques que introducía o feito de que pagábase un primerio bloque de 30 metros cúbicos aínda que a maioría dos veciños e veciñas non chegaban a tal consumo.

O negocio da auga privatizada foi vento en popa, FFC fíxose con gran parte dos servicios en grandes e medianos municipios e en 2001 creou un novo grupo chamado AQUALIA que convertíuse nun auténtico lobby con poder ante concellos e partidos políticos representados.

O propio plego de concesión establecía unha serie de medidas que deixaron ao concello sen capacidade negociadora ante AQUALIA, sobre todo ao establecer un tope máximo de inversión en obra (saldo agotado fai anos) e a permitir unha tarifa abusiva e que non contribúe ao aforro,  por poñer un exemplo: unha familia que consuma 10m3 e unha que consuman 30m3 pagan case o mesmo. Xa que a primeira paga 34,24 euros/bimestre e a segunda 30m3 paga 38,42 euros. O truco está en establecer un primeiro bloque de 30m3, sendo esa pequena diferencia ó “canon de saneamento”, xa que por “abastecemento”, “saneamento”e “cota fixa” páganse 32,15 euros aínda que non abras nin un grifo.

EU considera que a irresponsabilidade do goberno municipal na ampliación por cinco anos máis da concesión incapacita ao goberno local de conquerir calqueira solución a este problema.

RUBÉN PÉREZ (EU): QUE SE PRORROGUE Á CONCESIÓN A AQUALIA A CAMBIO DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA É INDIGNANTE. A APERTURA DUN NOVO CONCURSO PÚBLICO É IMPRESCINDIBLE PARA GARANTIR UN SERVICIO DE AUGA E SANEAMENTO SOSTIBLE, PÚBLICO E SOCIAL

ESQUERDA UNIDA di que unha prórroga dunha concesión que consagra tramos de consumo intolerables para as economías familiares é unha noticia negativa ao tempo que estudará a legalidade de dita prórroga”.

Para EU os incrementos de tarifas dende a privatización do servicio nos 90 foron monumentais, sobre todo nunha cidade donde a maioría das familias consume realmente menos de eses 30 metros cúbicos fixo de agua que se aplica ao primeiro tramo da tarifa. Igualmente a excusa da empresa do agotamento das inversións recollidas no plego fai que dende anos non se melloren acometidas e se mellore a rede ante a indiferencia cómplice das corporacións que fóronse sucedendo con maiorías do PSOE, BNG e PP.

Para EU, a finalización da concesión de AQUALIA é un momento idóneo para plantexar a volta a unha EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS e evitar xestión privada de calquera das fases do ciclo integral da auga e polo tanto o artellamento dunha política de taxas e canons claramente progresiva. Consideraos que é necesario un novo modelo de xestión que incentive o aforro no uso doméstico, de servicios e industrial, que obrigue ás industrias á depuración selectiva das súas augas residuais e a reciclalas correctamente, que obrigue a reutilizar a auga depurada na EDAR, aireada e saneada, para usos de xardiñería e limpeza de rúas.

Para o coordenador local de EU, Rubén Pérez. “Non podemos permitir que unha empresa privada siga empregando as malas decisións políticas: privatizacións, plegos con cláusulas desventaxosas para o Concello…. como escudo para enriquecerse á costa dun dereito como é a auga, un dereito que ten que ser, como tal, público e que busque a xustiza impositiva na sua sustentabilidade económica”.

%d bloggers like this: