O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESÍXELLE AO PRESIDENTE DA ÁREA METROPOLITANA, ABEL CABALLERO, QUE VOLVA A REUNIR ÁS ALCALDÍAS DA ÁREA COA XUNTA COMO FERRAMENTA PARA DIRIMIR O ASUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO E EVITAR ASÍ O XOGO DE MAIORÍAS E MINORÍAS QUE LEVOU A CABO O PP NO DÍA DE HOXE.

vitrasaPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo, que forma parte do Grupo político Marea Metropolitana na Asemblea da Área Metropolitana de Vigo, non é aceptable a manobra que tratou de levar a cabo a Xunta no día de hoxe na xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte na que, facendo uso da maioría que o Partido Popular posúe nela (e non na Asemblea da Área) tratou de levar a cabo votacións que poderían ter como resultado a dilapidación da Área Metropolitana.

Para a Marea de Vigo, ao igual que expuxeron hoxe os alcaldes do Grupo Metropolitano do que forman parte e que acudiron hoxe á xuntanza da Comisión de Seguimento do Transporte convocada pola Xunta (Cangas e Salceda), tratar de utilizar unha maioría forzando votacións cuxo resultado pode significar a paralización total da Área Metropolitana non é o camiño para solucionar as diverxencias, senón que os debates se deben dar no seo da Área, é, de non existir acordos, seguir traballando onde si os hai e dirimir o resto no contencioso ao non ter outra alternativa. En todo caso, o órgano onde se ten que dirimir, non é o convocado e celebrado no día de hoxe.

A Marea de Vigo considera un erro que a Xunta estea “amarrándose” a unha interpretación do Convenio asinado xunto ao Concello de Vigo e Vitrasa, no que, tal e como veñen de admitir hoxe, é o Concello de Vigo o que debe pagar o bono do transporte urbano de Vigo de todas as persoas viaxeiras da área, con independencia da procedencia, utilizando incluso comparacións como a Área de A Coruña ou de Santiago de Compostela, pero, sen falar da gran diferenza que existe con Vigo: Vigo paga á empresa por viaxeiro e as outras urbes, o fan por km, o que constitúe unha diferenza considerable no caso que estamos a tratar. Ademais de que, para os demais concellos da área a teoría parece diferente, posto que os gastos do transporte xa existente están repartidos entre a propia Xunta e o concello en cuestión.

Por tanto, esixímoslle á Xunta que acepte a interpretación que fai Vigo do Convenio, posto que beneficiaría a toda veciñanza da Área (e non soamente á de Vigo), e ao Alcalde de Vigo e Presidente da Area (do que aínda non se entende como puido asinar ese convenio de interpretación tan arbítrea) que, tal e como fixo á hora de poñer a andar a Área, convoque a Xunta e as alcaldías da Área para poñer todas as diferenzas e acordos enriba da mesa e se poida comezar a traballar, mais aló dos panfletos por parte do PP e o lanzamento de receitas dia sí día tamén por parte do Alcalde de Vigo cara a Xunta.

ESQUERDA UNIDA CELEBRA A RETIRADA DA ACUSACIÓN CONTRA DIEGO LORES

diegoloresEsquerda Unida de Vigo únese á celebración pola retirada da acusación que lle pedía ao activista Diego Lores tres anos de prisión e o pago de máis de 30.000 euros de indemnización por agredir supostamente a un axente de policía durante as mobilizacións de 2014 contra a instalación do barco Bernardo Alfageme na rotonda de Coia.

Ademais do apoio de diferentes movementos sociais e políticos, un centenar de veciñas e veciños se pecharon de forma solidaria na igrexa parroquial do Cristo da Vitoria, nun peche organizado pola Asemblea Aberta de Coia, como protesta polo xuízo ao que Diego Lores se ía enfrontar mañá.

Dende Esquerda Unida reiteramos a nosa alegría pola retirada da acusación contra Lores e recordamos que a mobilización social non é delito, senón unha folla de ruta a seguir.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ALERTA DO GRAVE PROBLEMA QUE PODE XURDIR A RAÍZ DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA NOS COLEXIOS PÚBLICOS.

marea de vigoAnte a situación que aconteceu no último ano coa concesión do servizo de limpeza nas dependencias municipais, e vendo o arbítreo que se está utilizando na clasificación de ofertas para a limpeza dos colexios, Marea de Vigo considera que, mais que nunca, é indispensable a activación dun control exhaustivo sobre as prácticas laborais das empresas concursantes.

Tal e como xa expuxo o Grupo Municipal da Marea de Vigo en múltiples ocasións, outra vez e lamentablemente para o cadro de persoal que o vai padecer; a xestión que se está a facer por parte das persoas responsables da puntuación das ofertas das empresas no concurso para o servizo de limpeza dos colexios públicos e escolas municipais resulta completamente arbítrea, onde se están primando factores que nin existen nas condicións á ter en conta. Feito que ademais non se mantén de concurso en concurso, posto que, aplicando os mesmos criterios, os resultados terían sido diferentes en moitas ocasións.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, destaca que “como no proceso previo non existe o control que debera existir (cuestión pola que hai moitas persoas involucradas en operacións como a Patos), é necesario establecer un control absoluto sobre os aspectos laborais das empresas gañadoras dos concursos e, neste caso, queremos destacar o control absoluto por si se está utilizando a formación de traballadores para escamotear custos laborais como fan algunhas das empresas que están participando no concurso do servizo de limpeza de colexios e escolas públicas, polas que recibiron xa denuncias. Para o cal, é preciso a introdución de cláusulas de carácter laboral e de auditoría incluso por parte das organizacións sindicais sobre o desenvolvemento do contrato”.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo lle resulta tamén curioso que, tanto Concello como a empresa que levou mais puntuación na clasificación de ofertas sexan clientes da mesma empresa consultora que, por mais de 9.000 euros levou a cabo a asistencia técnica para a elaboración do prego en cuestión. Noutras circunstancias poderíase falar de coincidencia, pero, cos antecedentes na contratación pública no Concello de Vigo nos últimos anos, é moi difícil crelo.

En todo caso, o Grupo Municipal da Marea de Vigo espera que a contratación funcione perfectamente e dentro dos parámetros que establece a lexislación laboral, para que o colectivo de traballadoras e traballadores deste servizo non se vexan prexudicados, unha vez mais, pola mala xestión, intencionada ou non, deste Goberno Municipal sobre as contratas públicas, para o cal vai xa informa que vai estar absolutamente vixilante e vai ter posto sempre un ollo neste servizo.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O CONCELLO DEBE ASUMIR A RESPONSABILIDADE SOBRE O APARCADOIRO DA PORTA DO SOL DESPOIS DE MAIS DUN ANO DE PECHALO E SE CUESTIONA O PORQUE NON O FIXO ATA O DE AGORA.

parkingA Marea de Vigo, para a que o primordial con respecto a este desastre é a situación do cadro de persoal, reitera que este Goberno Municipal asumiu un compromiso co cadro de persoal dos aparcadoiros da Porta do Sol e Praza de Portugal froito dunha moción da Marea de Vigo en decembro do 2015.

Non resulta estraño que salten múltiples opinións, tanto de organismos institucionais como por parte da veciñanza da zona sobre a xestión do aparcadoiro da Porta do Sol, posto que o Concello non moveu un dedo para solucionar a situación creada. Neste senso, a Marea de Vigo non se move un ápice do xa exposto noutras ocasións, reiterando a posibilidade da remunicipalización deste aparcadoiro xunto co da Praza de Portugal a través dunha empresa pública e, cumprindo así o acordo plenario de decembro do 2015, subrogando ao persoal que perdeu os seus postos de traballo en setembro do ano pasado e dos que ninguén parece lembrarse.

No caso da non remunicipalización, política sobre a que este Goberno Municipal non é nada afín a pesares de levar a palabra “socialista” nas súas siglas, de ser concesionado outra vez, a Marea de Vigo alerta que nese caso debe ser a través de concurso público, e non a través doutras fórmulas de xa demostrado fracaso. Concurso onde documentalmente se deberá reflectir a realidade ao redor destes aparcadoiros, e porque non, o feito de estar suxeito a un acordo plenario tomado pola unanimidade dos 27 representantes da cidadanía viguesa no Concello. E onde ademais se debería respectar o regulamento do propio aparcadoiro aprobado tamén en Pleno, onde, entre outras cousas, se reflicte que o aparcadoiro debe ter rotación e non só prazas para residentes, feito que tamén parece estar poñéndose en dúbida ultimamente.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, como sospeitou desde un principio e cada dia que pasa parece que toma mais forma, cree que toda esta manobra ten parte de intencionalidade, cando vemos que outros aparcadoiros, doutras empresas, privados, próximos, estanse a facer de ouro a costa do peche da Porta do Sol e Praza de Portugal, algo que, en teoría non debería de condicionar as actuacións dun Goberno Municipal.

Agora nos atopamos con dous aparcadoiros pechados e converténdose nunha ruína onde si que vai ser xustificada unha gran obra polo estado no que están quedando as instalacións ao non ter uso, e un cadro de persoal insultado e vilipendiado por parte dun Goberno Municipal que parece que ten intención de conseguir o seu esquecemento no tempo.

Para as concesións que o goberno municipal considera que teñen algún tipo de rédito ou custo electoral son quen de “mover Roma con Santiago” como aconteceu, por exemplo e recentemente, co alumeado de Nadal, no que non se mediron á hora de “adaptar a lei as súas necesidades” e non ao revés; en cambio, noutros casos como este, o interese é nulo. Ou non, e precisamente esta inoperancia responda tamén a intereses.

MAREA DE VIGO CONSIDERA UN “ESPERPENTO” AS ACTITUDES DO PP E PSOE, DINAMITANDO A ÁREA METROPOLITANA DESDE DENTRO.

vitrasaO Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que o convenio asinado por Xunta, Concello de Vigo e Vitrasa efectivamente ten diferencias substanciais de interpretación (especialmente no tocante aos anexos onde figuran tarifas para viaxes sen saltos no ámbito de Vigo) polo que a solución do contencioso é unha vía lóxica. Tamén lembra que foi o Alcalde de Vigo o que pedía a formulación desta denuncia no contencioso e comprometíase a “acatar o seu resultado”.

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, sinalou hoxe que o debate sobre o modelo de xestión de transporte da Área Metropolitana continúa a ter tintas esperpénticas, por unha banda o PP negando que a entrada do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano sexa unha realidade dende o mesmo momento no que a lei que está aprobada contén o convenio esixido entre Concello e Xunta; e doutra o Concello de Vigo non asumindo o erro de ter asinado con pouca cautela un convenio que na súa páxina 9 (anexo sobre tarifas actuais do transporte metropolitano) introduce unha interpretación moi aleatoria do que comporta o prezo do billete para as viaxes no transporte urbano de Vigo ao non especificar as responsabilidades sobre as bonificacións á custo do Concello de Vigo para as viaxes sen transbordo. Para a Marea de Vigo este convenio é insuficiente precisamente pola falla de concreción, alén do estraño feito de que unha empresa privada a que lle quedan dous anos de concesión sexa parte asinante do convenio coma si dunha institución pública se tratara.

Marea de Vigo non deixa de sorprenderse sobre os motivos polos que se asinou o convenio por parte do Concello de Vigo a través do seu Alcalde se non se tiña claro a interpretación do mesmo, no que ademais non se deixa claro cal vai ser o proceso de integración do transporte urbano de Vigo no transporte metropolitano, polo que Marea de Vigo demanda discutir sobre o modelo de transporte metropolitano, sobre as razóns polas que o modelo de lei aprobada polo Partido Popular desbota a xestión pública directa do transporte, e sobre como e cando se concretará a cesión de competencias en transporte á Área. Polo tanto, Marea de Vigo pide que se convoque, tralo pleno organizativo, un pleno extraordinario para dirimir a cuestión do transporte.

Sendo un momento e oportunidade importante para abaratar e incluso remunicipalizar servizos, a importancia da Área debería estar por enriba das siglas, posto que servizos como o do transporte, auga, ou a rsu poderían ser xestionados desde a Área, mais se a vontade, tanto do PSOE como do PP non muda, seguramente este novo intento de construción da Área Metropolitana de Vigo volva a fracasar.

MAREA DE VIGO ANTE A NEGATIVA DA XUNTA A INSCRICIÓN DA ÁREA METROPOLITANA DE VIGO NO REXISTRO DE ENTIDADES LOCAIS

areametropoPara o Grupo Municipal da Marea de Vigo, que forma parte do grupo Marea Metropolitana na asemblea da Área Metropolitana de Vigo, a noticia recibida hoxe con respecto a negativa da Xunta de Galicia a inscribir a Área Metropolitana de Vigo no rexistro de Entidades Locais ven a confirmar que a posición política do PP con respecto á Área é de boicot por un cálculo partidista.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, representado na Área por Marga L. Barreiro e Rubén Perez, insiste en que todas as discrepancias sobre o ámbito do transporte metropolitano e a entrada do transporte urbano de Vigo na Área deben ser resoltas no ámbito da área, e de non constituírse esta, o único que existe é unha pelexa entre administracións. É unha grave irresponsabilidade, xa que pode supoñer outra vez a morte do intento de posta en marcha da Área, onde moitos servizos poderían ser reconfigurados e incluso xestionados de xeito publico, ademais de que a veciñanza dos concellos que abarca a area merecen que se asuman as responsabilidades necesarias para a mellora dos seus servizos públicos por enriba de intereses partidistas.

Marea de Vigo considera que a argumentación que a Xunta está poñendo enriba da mesa sobre a capacidade de interrupción da constitución da Área por parte do Presidente de idade da Mesa senta un precedente moi perigoso a hora a constitución de entes públicos e, de existir calquera defecto de forma, hai modos de solucionalo sen chegar a os termos que se están a chegar, pero para iso é necesaria a vontade política, cuestión que non está demostrando o Partido Popular con respecto a posta en marcha da área Metropolitana de Vigo.

Por tanto, a Marea de Vigo esixe unha xuntanza urxente entre Xunta e Concello de Vigo para solucionar esta cuestión, lonxe do inoperante intercambio postal que estamos acostumadas e acostumados a ver entre ambas administracións ,e considera que o perseverar na actitude do boicot a Área Metropolitana, o PP está alimentando o uso localista dun instrumento de gran importancia para todas e todos as e os habitantes da área, convertindo a Abel Caballero nun mártir innecesario.

MAREA DE VIGO E OS SEUS CARGOS INSTITUCIONAIS NON ASISTEN ESTE ANO AOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DO ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

logowebO Grupo Municipal da Marea de Vigo, de acordo co seu código ético, principios, e coherencia ideolóxica, non participa do que considera unha “farsa”, por celebrar unha Constitución que non se cumpre en todos aqueles dereitos que aos poderes fácticos non lles interesa garantir.

Unha Constitución que especifica que “todo o pobo ten dereito a unha vivenda digna e adecuada” no seu artigo 34, que declara no seu artigo 24 que “todas as persoas teñen dereito a obter a tutela efectiva de xuíces e tribunais”; que especifica no seu artigo 14 “que todos os cidadáns somos iguais ante a lei” e ao mesmo tempo se indulta a corruptos; que no seu artigo 3 garante o uso e o ensino das diferentes linguas do estado mentres o goberno central, decreto a decreto, degrádaas cada vez máis e dálles status de dialecto rexional. E, que afirma no seu artigo 128 que “toda a riqueza do país está subordinada ao interese xeral” mentres aumentan os beneficios das grandes empresas e recortan en dereitos básicos, como educación ou sanidade, á maioría social.

A Marea de Vigo, dentro da súa pluralidade ideolóxica dentro da esquerda, posúe unha noción da Democracia non só como concepto senón como práctica á hora de que a cidadanía poida escoller, non só nun proceso electoral os seus representantes cada catro anos, senón, por exemplo, o modo no que se gastan os seus cartos, ou as prioridades á hora de levar a cabo as leis que van rexer as súas vidas. Ou mesmo o simple feito de levalas a cabo ou non.

Por tanto, o Grupo Municipal da Marea de Vigo, non asistiu hoxe aos actos conmemorativos polo día da Constitución, tal e como llo expresou aos entes que os convocaron, a Subdelegación do Goberno en Pontevedra e o propio Concello de Vigo.

%d bloggers like this: