“CAMILO, O ÚLTIMO GUERRILLEIRO DE GALICIA”

cartelcamilo

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO RECOLLE AS PROPOSTAS FEITAS POR TRABALLADORAS/ES DE ARQUEOLOXÍA SOBRE A CONSERVACIÓN DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS CATALOGADOS E REXISTRA UNHA MOCIÓN COAS SÚAS PROPOSTAS

logowebRecentemente foi adxudicado polo Goberno Local o Plan de limpeza dos bens arqueolóxicos municipais á empresa Xestión Ambiental de Contratas, empresa especializada en “urbanizacións e creación de espazos verdes” en lugar de facelo contando coa experiencia e opinión das e dos arqueólogos e dende unha xestión totalmente pública.

Dentro dos límites territoriais do Concello de Vigo existen máis de 170 xacementos arqueolóxicos catalogados, e polo tanto, suxeitos a protección legal e urbanística. A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia establece unha correspondencia de colaboración entre a administración autonómica e as corporacións locais, para adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens do patrimonio cultural de Galicia que se virán ameazados.

Pero, a maiores de calquera consideración legal, a administración local ten que achegarse ao patrimonio cultural abordándoo como unha gran oportunidade, O patrimonio é unha arma cargada de futuro. Vigo non pode permitirse o luxo de desdeñar o seu patrimonio cultural –e dentro del o patrimonio arqueolóxico-, xa que cunha boa xestión pode ser unha gran oportunidade para o crecemento do turismo de calidade na nosa cidade.

Xose Lois Jácome, concelleiro da Marea de Vigo, sinala que, “sen embargo, no prego de condicións da concesión só figuran os bens patrimoniais que o goberno considera mediáticos, deixando no abandono máis absoluto bens culturais como o petroglifo de Redondelos en Matamá, o castro do Carballal en Cabral, ou Castro Castriño tamén en Cabral, por citar só tres dos bens catalogados pola Xunta e esquecidos polo Concello na súa concesión, destinada a xerar titulares e non a solucionar os graves problemas patrimoniais do Concello, actitude que por outra banda é a habitual en Abel Caballero.”

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que a conservación de bens patrimoniais debería ser unha prioridade para calquera goberno responsable e que debería ser xestionada directamente dende a área de patrimonio do Concello con persoal cualificado para estas tarefas, xa que non ten nada que ver o coidado dun xardín co mantemento e conservación de áreas de interese histórico.

Coa colaboración da Deputación de Pontevedra que xa dispón dunha bolsa de emprego con persoal cualificado para estas tarefas, e dende unha xestión plenamente municipal seria posible manter non só as áreas que figuran no prego senón ampliar estas zonas con maior seguridade para o patrimonio que desexamos legar a todas e todos os que veñan detrás.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO LEVARÁ O VINDEIRO PLENO A PETICIÓN DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE O AUDITORIO MAR DE VIGO.

Auditorio_Pazo_de_Congresos_Mar_de_VigoO pasado 7 de outubro o Grupo Municipal rexistrou a petición da comisión, que será levada o pleno, en forma de moción, o próximo luns.

O auditorio Mar de Vigo está a converterse ano tras ano nun verdadeiro problema para esta cidade e para os recursos públicos, e a recente entrada en concurso de acredores da UTE que o xestiona ven a amosar as consecuencias da mala xestión deste espazo que xa, durante a súa construción, xerou unha serie de problemas que desembocaron daquela noutra comisión de investigación, entre outras problemáticas, porque, dun proxecto inicial de 85,7 millóns de euros, acabou en 154,5; case duplicando os custes.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, lembra que tamén “en 2012 ampliouse a concesión a 25 anos e desembolsáronse 5 millóns de euros, argumentando a ampliación de prazas de rotación no actual aparcadoiro cando non existiu nunca demanda das mesmas.”

Para a Marea de Vigo, non e concibible que, a unha concesionaria que recibe ao ano medio millón de euros para a xestión da actividade cultural, a que ademais se lle subvencionan gran parte das actividades que se realizan no espazo e ademais agora se lle pretenden dar mais de 800.000 euros para alugar un espazo para a UNED, non se exerza sobre ela control algún, e, ao final, tal e como xa comeza a ser costume neste concello, acabe nunha situación de concurso de acredores, o que fai a situación actual insostible.

Polo tanto, Marea de Vigo, vai pedir no pleno do luns, a apertura dunha Comisión Especial de Investigación sobre o Auditorio Mar de Vigo e todos os contratos, convenios, actividades ou calquera tipo de intervención existente no presente e pasado entre este concello e a empresa concesionaria, así como entre as e os actores que forman parte de ambas entidades.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESTÁ A FAVOR DA RECUPERACIÓN DA ÁREA DA PANIFICADORA A TRAVÉS DE CONCURSO DE IDEAS PERO PIDE MAIS CONCRECIÓN NOS USOS DA MESMA.

panificadoraO Grupo Municipal espera tamén que finalmente se leve a cabo a obra, e non vexamos, por enésima vez, todo o proxecto e miles de euros gastados para obter soamente unha bonita maqueta.

Rubén Pérez, en rolda de prensa, explicou que hoxe en Xerencia de Urbanismo “o voto da Marea de Vigo foi a favor da modificación do pepri e do orzamento, pero tivemos que absternos no prego posto que carece de contido sobre usos, estado do edificio e demais cuestións fundamentais incluso para os arquitectos que participen do concurso”.

Lembrou tamén a existencia dun convenio do 2003 entre o Concello e os propietarios dos terreos (http://xmu.vigo.org/docs/planeamento/cvello/Memorias/Tomo%20IV/02-%20Panificadora.pdf), convenio sobre o que a Marea de Vigo lle gustaría saber se está aínda vixente, e en que termos, posto que fala da reforma dos terreos da Panificadora, usos e desenvolvemento urbanístico. Esta foi unha das ocasións nas que tamén, como agora, falouse da recuperación da zona, tendo nesta ocasión resultado nulo.

Para a Marea de Vigo, partindo de que se trata dun interese público, os usos teñen que ser esencialmente públicos, como por exemplo un auditorio público, biblioteca, ou espazos para o tecido asociativo da cidade, ademais dos espazos, con retorno económico, que debe existir ao facerse coa participación da Zona Franca, por exemplo, o redor do edificio da panificadora.

“TEORÍA MONETARIA MODERNA: A ESPERANZA ECONÓMICA DA ESQUERDA”

edugarzon

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA POSITIVO O SUPOSTO AFORRO EN ALUMEADO DE NADAL QUE PARECE SAÍR DA PROPOSTA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO E PIDE AO GOBERNO MUNICIPAL QUE LLE DE UNHA SAÍDA AOS CARTOS AFORRADOS MÁIS ALÓ DUNHA CUESTIÓN DECORATIVA DAS RÚAS.

alumeado_nadalMarea de Vigo tamén estará atenta o desenvolvemento do novo concurso posto que xa hai indicios de “encaixes a medida” e outras manobras habituais deste goberno municipal.

Hai aproximadamente un mes, a Mesa de Contratación deixou deserto o concurso de alumeado de Nadal, por, un erro no prezo do único licitante.
No día de hoxe vense de aprobar en Xunta de Goberno Local un novo concurso público, na modalidade de urxente, indicando no propio expediente que a única modalidade posible era esta vía, por unha cuestión de prazos. O Grupo Municipal da Marea de Vigo, despois de consultalo xurídicamente, ten constancia de que isto non é exactamente así, e mostra unha grande preocupación sobre o novo concurso aprobado e o que resulte do mesmo, case podendo xa adiviñar o resultado.

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo resulta dunha enxeñería financeira/administrativa e técnica de gran precisión o feito de que, casualmente, despois de analizar o “estudo das necesidades concretas vinculadas á programación das diversas actuacións desenvoltas polo concello neste ámbito…” resulte que estas necesidades coincidan xusto 100 euros por debaixo do que obriga a a cumprir coa regulación harmonizada da Unión Europea con todo o que elo implica (controis e publicacións) sobre todo, tratándose dunha cantidade total de máis de 200.000. De feito, a composición deste novo concurso e o seu encadre económico, nesta ocasión non so mobilizou a unha área do Concello, Comercio, senón que tamén nesta ocasión participou a área de Fomento.

Marea de Vigo aplaude o aforro económico pero tamén quere saber que se vai facer dos outros 200.000 euros orzamentados nos propios orzamentos municipais, e espera que isto non supoña un fraccionamento de contrato, sendo o mesmo custe, pero vulnerando os procedementos públicos establecidos.

Do mesmo xeito, Marea de Vigo considera que, aforrando a metade dos cartos que estaban destinados para alumeado de Nadal, e sendo conscientes da imposibilidade de movelo dentro das partidas orzamentarias, eses cartos poden adicarse a actividades ou ferramentas de promoción do pequeno comercio local, mais aló de utilizalos única e exclusivamente á ornamentación das rúas.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PEDINDO UN SERVIZO ESPECIAL NOCTURNO PARA AS E OS PACIENTES QUE SON DADOS DE ALTA POLA NOITE E NON TEÑEN POSIBILIDADES DE VOLVER A CASA EN TRANSPORTE PÚBLICO.

hospital alvaro cunqueiroTal e como acontece nos servizos de urxencias dos hospitais, cando unha persoa doente recibe a alta, debe marchar das instalacións de dito hospital, con independencia da hora que sexa; feito do que todas e todos fomos testemuñas nalgunha ocasión cando tivemos que acudir, acompañar, ou mesmo sendo traballador ou traballadora deste servizo.

Pois, partindo desta realidade, dia tras día, tal e como sinala Marga L. Barreiro, concelleira da Marea de Vigo, “o cadro de persoal do Hospital Álvaro Cunqueiro presente en moitas quendas de noite no servizo de urxencias, veñen vivindo situacións nas que presencian que as persoas con poucos recursos económicos , que cada vez son máis, sofren as eivas que a xestión deste hospital presenta, neste caso, á hora de volver aos seus domicilios.”

Moitas das persoas que acoden ao servizo de urxencias ben en ambulancia ou en autobús, en moitos casos, son dadas de alta pasadas as dez e media da noite, última hora na que hai autobuses urbanos, non habendo máis servizos durante horas, ata a mañá seguinte; xerando situacións lamentables cando, despois de estar doentes, teñen que esperar horas no propio hospital para poder volver a casa, se non é collendo un taxi, para o que moitas persoas non teñen recursos.

Marga L. Barreiro, explica que, xa en moitas ocasións, a solidariedade das persoas que alí traballan é a que fai que se lle pague o taxi para podelas levar de volta ás súas casas.

O mesmo acontece con outros municipios da área sanitaria, por iso, na moción do Grupo Municipal da Marea de Vigo, se pide que, se leven a cabo os trámites necesarios, incluída a colaboración coas entidades correspondentes, como son a Xunta e a Área Metropolitana para poñer unha solución para todas aquelas persoas que, non tendo recursos, se atopan nesta situación.

Do mesmo xeito, o Grupo Municipal da Marea de Vigo, apoia as demandas da veciñanza de Teis, onde, a través de mobilizacións (a próxima será o dia 25 deste mes) e da recollida xa de mais de 3000 sinaturas, solicitan ao Concello un servizo directo desde Teis, e defenderá que este colectivo participe cunha intervención no vindeiro Pleno do Concello, tal e como solicitaron esta semana vía rexistro.

%d bloggers like this: