O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO LEMBRA QUE O CADRO DE PERSOAL QUE ESTABA NOS APARCADOIROS DA PORTA DO SOL E A PRAZA DE PORTUGAL SEGUEN NA MESMA SITUACIÓN UN ANO DESPOIS DO PECHE, E SEN VISTAS DE SOLUCIÓN A PESARES DO ACORDO PLENARIO DE DECEMBRO DO ANO PASADO.

parkingMarea de Vigo seguirá apoiando a loita deste colectivo, que, froito dunha pésima xestión por parte do Goberno Municipal, perderon os seus traballos.

O pasado 30 de setembro fixo xa un ano que, da noite a mañá pecháronse as portas do aparcadoiro da Porta do Sol. Rematada a prórroga da concesionaria, o concello non tiña nin aberto o proceso para a nova adxudicación. Un mes mais tarde, o mesmo acontecía no caso da Praza de Portugal, neste caso ademais, despois de varias prórrogas, tendo máis que tempo suficiente para prever esta situación.

Ó Grupo Municipal da Marea de Vigo lle resulta “curioso” que para certas concesións, este goberno municipal sexa quen de facer as mil e unha voltas para cumprir os prazos e prever situacións como a que está a acontecer nestes dous aparcadoiros, cando, neste caso, o proxecto de adxudicación para a Porta do Sol non se moveu un ápice dende que se publicou o anuncio, no pasado mes de abril. O da Praza de Portugal, en suspensión por causa dos recursos interpostos sobre o concurso.

Todo isto fai pensar que, quizais o motivo desde desastre xusto nestas dúas concesións, sexa que, mentres estes aparcadoiros permanezan pechados, outros estanse a facer de ouro. Resulta unha práctica xa habitual neste concello que se fagan as cousas ó arbítreo dos intereses que se poidan ter nunha ou outra concesión pública, resultando isto, outra vez, un “xogar cos cartos” de todas e todos que nalgún caso xa coñecido rematou con representantes institucionais nos xulgados.

Marea de Vigo presentou no pasado mes de decembro unha moción no pleno do concello onde se pedía a asunción e garantía da subrogación destes cadros de persoal, con independencia do tempo que pasase entre contratas. Esta moción foi aprobada por unanimidade, con toda certeza de que, por parte do grupo socialista, foi a sabendas de que isto non se ía facer realidade, posto que, en todo este tempo, e froito de procesos xudiciais, a situación dos cadros de persoal xa sería de despedimento e poderían amarrarse a iso para non cumprir os acordos.

Tal e como xa expresou o Grupo Municipal da Marea de Vigo noutras ocasións, Marea de Vigo segue defendendo a remunicipalización dos aparcadoiros, a través dunha empresa pública, onde sexa subrogado o cadro de persoal. E, no caso da non remunicipalización, a garantía da subrogación do mesmo con todos os dereitos e nas mesmas condicións laborais que tiñan ata o de agora, tal e como, xa nun acordo plenario do ano 1996 tomado por unanimidade quedaba reflectido.

As e os traballadores destes servizos non deben ser quen de asumir os erros e malas xestións das entidades públicas responsables, ademais de considerar que a solución a este problema, como de moitos outros, non é mais que unha cuestión de vontade política, e, tamén como noutras ocasións, de coherencia con quen se di socialista e defensor dos dereitos das e dos traballadores.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO PÍDELLE AO ALCALDE QUE “DEIXE DE ENREDAR CON LEIS PARCIAIS E INFORMES DELIRANTES” QUE POSTERGAN A ÚNICA VÍA SOLVENTE, QUE É REDACTAR UN NOVO PXOM.

vigo_1Rubén Pérez: “A principal actividade que Caballero e o Goberno Local está realizando para solucionar a situación da anulación do PXOM é a procrastinación”

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera que a “non existencia de alternativa política na Xunta de Galicia tralo resultado electoral do 25S augura unha consolidación do modelo de urbanismo contido na nova lei do solo” e ademais, a aprobación o venres pasado no Consello da Xunta do Regulamento que acompaña á lei do solo imposibilitaría gran parte dos contidos urbanísticos do PXOM anulado que o Goberno Local pretende rescatar.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide de novo concreción nos prazos de redacción do novo PXOM, que sexa adaptado aos criterios da nova lei do solo en canto a reservas de solo, previsións de vivenda e argumentación lóxica do reparto de cargas urbanísticas en vez de buscar “atallos” para saltarse de novo os trámites ambientais e non abordar as modificacións substanciais que teñen que artellarse no planeamento. Que conteña saídas reais e non especulativas á Panificadora, Barrio do Cura e que teña a actividade de rehabilitación e rexeneración dos cascos históricos, cuestión que, perfectamente pode servir como a base do concepto de planificación urbanística que Vigo precisa actualmente.

Tal e como xa se expuxo con anterioridade, é preciso repensar o modelo de cidade, porque é precisamente o modelo de cidade o que anulou de facto o PXOM ao pretender os sucesivos Gobernos Municipais “saltarse” o sometemento do plan a Avaliación Ambiental Estratéxica.

Nin pode sosterse nun novo PXOM ao mesmo nivel de edificación, algo que quedou demostrado no período de vixencia do PXOM como “delirante e desproporcionado”, mesmo a cantidade de superficie rústica que cambia de clasificación e convertía nunha “barra libre edificatoria a cidade”. 123.000 novas vivendas incluídas nas previsións do PXOM do 2008, 32 millóns de metros cadrados do rural vigués a urbanizar, a desaparición do 60% dos solos agrícolas de Vigo, “son auténticos disparates a luz dos datos económicos e demográficos da actualidade”.

Polo tanto, desde o Grupo Municipal da Marea de Vigo, ínstase ó alcalde e concelleira de urbanismo a que abandone a actitude actual respecto á redacción do Plan Xeral e nos expliquen a todas e todos que é o que realmente se está a facer na Xerencia de Urbanismo, e se en lugar da nova redacción que din están facendo, estanse adicando a buscar parches día tras día para evitar tal redacción. Por outra banda, dados os resultados electorais nas últimas eleccións autonómicas, este grupo municipal da por feito que, tanto para este tema do PXOM como para practicamente calquera cousa, Abel Caballero seguirá utilizando o discurso “a culpa é toda da Xunta” como o mantra o que ten acostumado.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ESIXE QUE SE REDACTE XA UN NOVO CONVENIO ENTRE O REAL CLUB CELTA E O CONCELLO ANTE A POSIBILIDADE DE QUE O CLUB ACABE EN MANS DE FONDOS DE INVERSIÓN OU GRUPOS ECONÓMICOS ESTRANXEIROS

logowebO Grupo Municipal lembra que “con diñeiro público de todos e todas as viguesas imos pagar unha reforma dun estadio municipal, máis de 29 millóns de euros, que explotará unha entidade en mans de grupos inversores a “custe cero” se finalmente o actual presidente formaliza a venta

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera “alucinante” o silencio do Concello e Deputación, que teñen comprometidos máis de 29 millóns de euros na reforma do actual estadio municipal, ante a posible venda do accionariado maioritario da entidade deportiva á “grupos árabes ou chinos” o que significaría que o club estaría en mans de fondos de inversión empregando unha instalación pública “nova e reformada” a custe 0, mesmo con iluminación e mantemento do céspede con participación municipal. Cousa que xa lle gustaría a moitas empresas privadas desta cidade “que dan retorno en forma de postos de traballo e pago de impostos no noso termo municipal sen tantas prebendas de partida”.

Rubén Pérez lembra que o actual presidente pasou de controlar o 39% das acción cando chegou ao cargo a ter o 51% en maio de 2014 tras comprarlle a Abanca as accións que tiña capitalizadas no club despois da conversión da débeda en accións polo que a decisión da venda “esta en mans dunha persoa concreta”. Mesmo as empresas do actual presidente teñen concedidos dous créditos por valor de 8 millóns de euros que o club terá que seguir pagando despois da eventual marcha do actual presidente. Toda unha trama de operacións financeiras que amosan o verdadeiro interese que capital inversor estranxeiro pode ter agora nun clube cunha tempada interesante de ingresos pola participación en competicións europeas.

Marea de Vigo lembra tamén que neste ano o club terá ingresos da UEFA procedente das retransmisións deportivas e os dereitos televisivos, máis de 53 millóns de euros e mesmo está aínda por decidir quen custeará os máis de 2 millóns de euros de modificar a iluminación do estadio para adaptar aos criterios do organismo europeo. Polo tanto, reclamamos a redacción dun novo convenio entre concello e entidade deportiva para evitar que un espazo público con tantas inversións previstas acabe sendo un “mecanismo de engordar a conta de resultados de capitais especulativos estranxeiros”.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO SOLICITA SE ABRAN NEGOCIACIÓNS CO RCCELTA AO RESPECTO DO FINANCIAMENTO DA ILUMINACIÓN DO ESTADIO

estadio_balaidosDende o momento en que empezaron as previsións de investimento para a remodelación do estadio de Balaidos, a Marea de Vigo xa expresou que a participación da sociedade anónima deportiva era insuficiente tendo unha participación case simbólica nun investimento de 30 millóns de euros, cando a sociedade pechara o exercicio anterior cuns beneficios de 15 millóns e na presentación das previsións para este ano 2016 plantexan beneficios de 3.5 millóns.

As sorpresas sen embargo, non cesan, e agora, segundo Xose Lois Jácome, concelleiro do GM da Marea de Vigo, “atopámonos que dadas as esixencias de iluminación para as retransmisións deportivas agora é necesario un investimento extra de dous millóns de euros, a consecuencia da desaparición da cuberta de tribuna, tamén desapareceron os focos alí ubicados, o que tamén demostra a improvisación continua e a golpe de titular que guía ao Goberno Municipal”

Tendo en conta que a iluminación do estadio, é esixencia da UEFA para as retransmisións deportivas e que os dereitos televisivos, proporcionarán ao club durante esta tempada máis de 53 millóns de euros. Por tanto, o Grupo Municipal da Marea de Vigo, solicita xa que se deixe de facer puro electoralismo dende o Concello asumindo un sobrecusto de 2 millóns nunha instalación que para máis delito é temporal.

O Grupo Municipal, tamén considera, que, dentro do necesario marco de colaboración co Club, é urxente repensar os investimentos públicos sen fin que estanse a dar nunha empresa privada que obtén beneficios ano tras ano.

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE A SITUACIÓN DA CONCESIÓN DE PARQUES E XARDÍNS OBRIGA A CREACIÓN DE MECANISMOS PERMANENTES DE CONTROL DAS CONCESIONARIAS E A POSTA EN MARCHA DAS FERRAMENTAS QUE XA EXISTEN

conc1Entre os posibles mecanismos está o observatorio da contratación pública en Vigo para “fomentar a auditoría cívica” dos contratos públicos que propuxo en reiteradas ocasións, e constitución da Comisión de Vixilancia da Contratación.

O cadro de persoal e diversos colectivos veciñais, veñen, dende o inicio da concesión, denunciando tanto o estado das zonas axardinadas, como os incumprimentos en materia laboral, pero en lugar de actuar, o Goberno Municipal, mesmo actualizou prezos da concesión cunha modificación de crédito aprobada fai meses.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide que se convoque de xeito inmediato a a Comisión de Vixilancia da Contratación Pública como obrigatoria tras unha emenda do noso grupo municipal sobre a proposta de Regulamento, e lembra que leva anos sen convocarse, e de feito, está aínda sen constituír, polo que sería bo avanzar na creación dun organismo aberto que evite “sustos” como os que está dando o contrato de parques e xardíns.

Tamén o Grupo Municipal da Marea de Vigo considera moi interesantes, tal e como xa expresou noutras ocasións, as iniciativas que Concellos como o de Zaragoza lanzaron fai anos, como a da creación dun OBSERVATORIO DA CONTRATACIÓN PÚBLICA, que audita tanto os cumprimentos dos pregos das concesionarias de servizos públicos como a calidade e cumprimento de convenios e lexislación laboral dos contratos de traballo que formalicen.

Para Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, a operación Patos, os informes do tribunal de contas dubidando dos procedementos de adxudicación de obras do PLAN E e mesmo as recentes denuncias sobre contratación formuladas por colectivos ou mesmo grupos municipais, xa fan imprescindible dotarse de organismos transparentes que auditen a contratación no Concello de Vigo “visto que hai unha desidia interesada ou mesmo provocada polo propio Goberno Local”.

É notorio que coa negativa a reunir á Comisión de Vixilancia da Contratación, ou mesmo a negativa a creación da comisión especial de investigación que solicitou Marea de Vigo “non existe nin control nin vontade de facer un seguimento exhaustivo sobre a calidade do traballo que xeran as contratas, sobre as contratacións nas mesmas, sobre contratos menores, sobre inversións, etc….

Marea de Vigo propón a posta en funcionamento deste observatorio, onde participarían os grupos municipais, as seccións sindicais do concello, os comités de empresa das grandes concesionarias públicas e mesmo o tecido veciñal e asociacións de consumidores e usuarios, serviría para ter un organismo plural e apartidario de seguimento do grado de cumprimento dos pregos de concesión, algo practicamente inexistente na actualidade na nosa cidade e deixado ao arbitrio do concelleiro da área correspondente. Do mesmo xeito que propoñemos que se apliquen as sancións correspondentes ás concesionarias que incumpran os pregos, ó marxe das detraccións nas facturas, que é o único que fixo este goberno municipal neste caso coa concesionaria de parques e xardíns.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO PIDE QUE AS NOVAS PROPOSTAS PARA A PANIFICADORA CONCRETEN ALGO O FUTURO DO EDIFICIO E LEMBRA QUE SON “AS ENÉSIMAS PROPOSTAS SEN VONTADE REAL DE DARLLE SOLUCIÓN A ESTE ESPAZO”

panificadoraMarea de Vigo pide información “real e actualizada” sobre o estado legal do ámbito trala anulación do PXOM, o custe expropiatorio que tería adquirir os terreos e a antiga fábrica, un proxecto arquitectónico concreto e unha priorización de usos que prime o público e o asociativo.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo suliñou hoxe que “de novo aparecen ideas pretendidamente audaces de que facer co edificio. Dende vivendas e oficinas, a biblioteca pública ou centro socio-cultural; ideas saídas dos sucesivos gobernos municipais, pero que non concretan nada sobre expropiación e adquisición dos terreos, como se artellará a redacción do proxecto e o encaixe na legalidade urbanística vixente e especialmente cal deben ser as prioridades de uso, e polo tanto orientación construtiva, do inmoble e os terreos circundantes.”

Marea de Vigo sempre defendeu, e así figura no programa co que concurrimos ás eleccións municipais “a conservación e rehabilitación íntegra de todos os espazos, sen cambiar as súas características estruturais pero defendemos primar a reutilización como espazo público e aberto con titularidade pública, estando de forma continuada á disposición e servizo da cidadanía”. E polo tanto que Marea de Vigo fai súa a reivindicación do tecido asociativo e cultural de Vigo como espazo solidario e gratuíto onde realizar actividades, ter locais propios as asociacións de todo tipo e poñer ao servizo dos vigueses e viguesas un espazo gratuíto que evite os formatos privados e custosos da antiga obra social de Caixanova e o Auditorio Mar de Vigo por exemplo. Previamente, engade Rubén Pérez, teríase que declarar o complexo industrial como BIC (Ben de Interese Cultural) e incorporalo de xeito análogo ao conxunto histórico e artístico do Casco Vello.

Especialmente para a Marea de Vigo a Panificadora ten que conter un espazo que aporte alternativas ao auditorio Mar de Vigo, alternativas que teñen que ser gratuítas para o tecido social e cultural da cidade habida conta que os vigueses e viguesas tivemos que pagar o “sobreprezo” pola infraestrutura do auditorio Mar de Vigo: orixinariamente cun proxecto de de 85,7 millóns (proxecto orixinal aprobado polo Goberno local en outubro de 2006) e que tivo un orzamento final de 154,5 millóns de euros.

Polo tanto defendendo que Vigo precisa dun gran Centro Social e Cultural (unha vez dinamitadas as obras sociais das Caixas, que no seu día cubrían en parte as necesidades da cidadanía nese aspecto), apostamos por que este centro sexa o edificio da actual panificadora, xuntando a vella idea de CASA DA SOLIDARIEDADE (edificio colectivo con oficinas e espazos de usos múltiples para as ONG´s e asociacións de Vigo) a de Cultural e Social, tal e como existe noutras cidades, onde a veciñanza pode atopar un espazo de lecer, onde desenvolver actividades e mesmo onde organizarse entre ela.

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA POLITICAMENTE IRRELEVANTE O SOBRESEMENTO DA IMPUTACIÓN DA FAMILIAR DE CARMELA SILVA NO CASO DO SUPOSTO ENCHUFISMO E LEMBRA QUE, ADEMAIS DE FUNCIONARIOS DESTE CONCELLO, UN EDIL SEGUE SENDO INVESTIGADO NA CAUSA.

logowebA Marea de Vigo insiste na necesidade da asunción de responsabilidades políticas con respecto os diversos casos xudiciais abertos nos que se atopan inmersos varios ediles do Concello.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo quere lembrarlle tamén a Pedro Sánchez que, cando afirma que non leva persoas imputadas nas súas listas, posiblemente sexa por que as persoas imputadas xa teñen cargos institucionais actualmente, como acontece no Concello de Vigo. Nin máis nin menos que 5 dos 17 dos que tanto presume o alcalde para xustificar cada unha das súas accións.

A Marea de Vigo considera que a súa función ó respecto á hora de pedir responsabilidades é política, tal e como substanciou en varias ocasións pedindo comisións de investigación no Pleno do Concello, que lle foron sempre negadas, demostrando o Grupo Socialista ese talante democrático do que se vanagloria día si, día tamén, véndose obrigados a personarse como acusación popular no seu día na Operación Patos por unha cuestión incluso de necesidade, poñendo así unha “barreira de contención”. Pero polo que se pode ver día tras día, dá a impresión de que non hai límite nesta Casa do Concello, cada vez son máis as paralizacións e anulacións dos concursos públicos, ben por que moitas empresas, fartas das dinámicas das mesas de contratación, presentan recursos, ou ben por ordes do tribunal administrativo central de recursos contractuais.

O que está claro, segundo Rubén Pérez, voceiro do GM da Marea de Vigo, e que “existe unha grande distorsión na contratación pública neste Concello, e a cidadanía ten que saber do xogo que se está a facer cos seus cartos, pero o seu Goberno Municipal, representado por Abel Caballero en lugar de dar explicacións, adícase a facer declaracións dun moi baixo nivel político e descualificacións ó estilo mesmo dunha parodia de Nerón cara a quen lle está preguntando que está a acontecer coas concesionarias públicas.”

%d bloggers like this: