ESQUERDA UNIDA DE VIGO CONSIDERA QUE A DIMISIÓN DO CONCELLERIO ANGEL RIVAS TEN QUE SER INMEDIATA E PIDE AO PP OU BNG QUE SOLICITEN AO PSOE A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE OS CONTRATOS RELACIONADOS COA OPERACIÓN ”PATOS” E A IMPUTACIÓN DESTE CONCELLEIRO.

angel_rivasO coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, lembra que en febreiro rexistrou no rexistro do concello unha petición ao pleno para artellar, de acordo co artigo 51 do regulamento orgánico do pleno do Concello de Vigo, a creación dunha comisión especial de investigación da licitación e seguemento dos contratos públicos relacionados coas empresas CESPA, EIRIÑA e en xeral as relacionadas coas humanizacións.

EU considera “infame” o silencio do alcalde e lembra que se as sucesivas operacións xudiciais que están tocando ao Concello de Vigo exise do alcalde a responsabilidade de informar de que contratos e procedementos administrativos están en investigación é do alcalde como presidente da corporación local.

EU cree preciso aplicar o ARTIGO 51 do regulamento do pleno no tocante ás COMISIÓNS ESPECIAIS que permite “constituír, en calquera momento, para un asunto concreto co fins de estudo, elaboración de propostas ou outros de natureza análoga, co ámbito de actuación que se estableza no seu acordo de creación.

Para EU esta comisión debería elaborar un informe que veña a dar luz e taquígrafos sobre os procesos de elaboración de pregos, adxudicación e mesmo se realmente realizouse un seguemento das contratacións públicas outorgadas ás empresas que figuran no centro das investigacións xudiciais e por extensión en todo o proceso de adxudicación de obras contidas nos plans de humanizacións dende 2011.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA ESENCIAL CREAR UN ORGANISMO INDEPENDENTE PARA AUDITAR A CONTRATACIÓN PÚBLICA EN VIGO

Concello_de_VigoEU sigue defendendo a súa proposta de creación dun OBSERVATORIO DA CONTRATACIÓN PÚBLICA en Vigo que audite tanto os cumprimentos dos plegos das concesionarias de servicios públicos como a calidade e cumprimento de convenios e lexislación laboral dos contratos de traballo que formalicen.

Para Rubén Pérez a operación Patos, os informes do tribunal de contas dubidando dos procedementos de adxudicación de obras do PLAN E e mesmo as recentes denuncias sobre contratación formuladas por colectivos ou mesmo grupos municipais, xa fan imprescindible dotarse de organismos transparentes que auditen a contratación no concello de Vigo “visto que hai unha deixadez interesada ou mesmo provocada polo propio goberno local”.

Para EU non existe nin control nin vontade de facelo sobre a calidade do traballo que xeneran as contratas, sobre as contratacións nas mesmas, sobre contratos menores, sobre inversións, etc….

Para EU a entrada en funcionamento deste observatorio, onde participarían os grupos municipais, as seccións sindicais do concello, os comités de empresa das grandes concesionarias públicas e mesmo o tecido veciñal e asociacións de consumidores, serviría para ter un organismo plural e apartidario de seguemento do grado de cumplimento dos plegos de concesión, algo prácticamente inexistente na actualidade na nosa cidade e deixado ao arbitrio do concellerio da área correspondente.

EU considera excesivamente precario e fóra dos criterios mínimos de correspondencia cos convenios colectivos existentes o emprego que está a xenerar o Concello de Vigo. EU recibe sistemáticamente denuncias de traballadores e traballadoras pola situación laboral que empresas privadas, pero tamén entidades sociais, están xenerando unha vez consiguen contratos ou concesións públicas.

ESQUERDA UNIDA PIDE A ABEL CABALLERO QUE “DEIXE DE FACER O RIDICULO” BUSCANDO EXCUSAS PARA A SÚA DEFENSA POPULISTA DA CRUZ DO CASTRO.

cruzcastro2O coordinador local de EU, Rubén Pérez, remite unha carta ao obispo da diócese de Tui-Vigo pedíndolle que, como ten pasado noutras dióceses, se pronuncie a favor de erradicar a simboloxía fascista que empregou a cruz cristiá de xeito manipulador.

O coordinador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera que as declaracións do alcalde tralo anuncio de recurrir a sentencia do castro van na liña do “pacovazquismo máis patético” e pregúntase se “Caballero vai pedir tamén sen embaixador no Vaticano”.

Na misiva de EU sinálae que “non entendemos como dende o Concello de Vigo, fronte a unha sentencia clara e concisa (que adxuntamos para o seu coñecemento),  formule un recurso contra a retirada da chamada Cruz do Castro, inagurada polo dictador Francisco Franco en 1961 en homenaxe aos caídos no bando nacional durante a contenda. E non o entendemos porque coincidimos con moitos e moitas católicos que non entenderían o outorgamento de “símbolo relixioso” a un evidente alegato a favor da eliminación fisica do opositor político e da manipulación por parte do fascismo do lexítimo dereito á crenza relixiosa”.

ESQUERDA UNIDA solicitalle ao bispo que: “faga valer a autoridade que a súa figura otorga para que o Concello retire o recurso, asuma a retirada da Cruz do Castro e evite que se abra un conflicto sobre a, para nós e para a propia sentencia, inexistente simbolixia cristiá do conxunto monumental”.

ADXUNTASE A CARTA REMITIDA HOXE AO BISPO DA DIÓCESE TUI-VIGO

Carta ao bispo

Carta ao bispo

ESQUERDA UNIDA URXE CONSIDERA “GRAVISIMO AGRAVIO AS VICTIMAS DO FRANQUISMO” O RECURSO DO ALCALDE Á SENTENCIA QUE OBRIGA A DERRUBAR A CRUZ DO CASTRO

cruzcastroO coordenador local de EU, Rubén Pérez, lembra que varios candidatos en 2011 e membros do PSOE como Carmela Silva e Santos Héctor asinaron a favor da petición da COMISIÓN VIGUESA PARA A MEMORIA DO 36 de derribar o símbolo franquista polo que pide coherencia política e que  asuman no pleno tal sinatura.

EU levará unha iniciativa ao Congreso dos deputados para “facer valer” a lei de memoria histórica na cidade de Vigo. O PSOE en Vigo, segundo Rubén Pérez, “traiciona a súa memoria, os seus militantes represaliados e o propio concepto de memoria democrática”.

Para EUa sentencia e a Lei de Memoria establecen claramente que é un simbolo franquista e que non é un símbolo relixioso polo que ninguén pode artellar unha negativa ou un recursos a tal derribo en base a que o símbolo é unha cruz católica porque na mesma cidade de Vigo en moitas fachadas de igrexas e de acordo coa lei foron retiradas cruces metálicas e o nome de Jose Antonio Primo de Rivera.

EU loitará por defender que en Vigo se aplique de xeito efectivo esta Lei de Memoria que, aínda que imperfecta polo impedimento do goberno de darlle desenvolvemento e orzamento adecuado, foi un avance real pola memoria democrática e republicana no noso país.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O PSOE EN VIGO AMPARA O MODELO SANITARIO DO PP AO FACILITAR AUGA E LUZ AO NOVO HOSPITAL SEN GARANTIR A XESTIÓN PÚBLICA DO SERGAS.

novo_hospitalEU sigue defendendo que mentres non se garanta a titularidade 100×100 pública do centro hospitalario e dos servicios sanitarios polo SERGAS o Concello non debe proceder a realizar a obra de conexión de auga e luz. O coordinador local de EU, Rubén Pérez, considera que facelo “en comandita co PP é asumir o seu modelo sanitario fracasado en outras comunidades como Madrid e Valencia”.

Para EU a exención que marca o artigo 5.1.i da ORDENANZA MUNICIPAL quedaría sen efecto ao tratarse dun centro cunha titularidade do SERGAS discutible e pide que se lle cobre IBI ao centro hospitalario.

Tamén subliña Esquerda Unida que O Novo Hospital de Vigo é unha infraestructura Sanitaria que ten como finalidade a satisfación das necesidades de atención sanitaria da poboación do área de saúde de Vigo, e que esta vaise a realizar mediante explotación de dita infraestructura sanitaria por parte da empresa privada. Esta explotación é sobre a totalidade do NHV e non só a prestación de servizos non clínicos, tal como se indica na lexislación relativa aos contratos.

EU tamén considera que, para que ningunha empresa privada se beneficie dos beneficios que se conceden aos equipamentos sanitarios públicos debería modificarse a actual ordenanza municipal sobre o IBI coas seguintes actuacións:

1. Solicitar a modificación da ordenanza fiscal do IBI, no artigo 5.1.i que di: “Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario”

Quedando como segue:

i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de xaneiro de 2007 e, mentras que continuen afectados a uso sanitario e sexan explotados polo SERGAS.

Todas estas medidas, para ESQUERDA UNIDA, deberían ser eventuais mentras non se produce un cambio político que permita revertir ao público o novo complexo hospitalario.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE O REAL CLUB CELTA, COMO USUFRUCTUARIO EXCLUSIVO DUNHA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, TEN QUE ASUMIR O MAIOR MONTANTE DO IMPORTE DO NOVO ESTADIO DE BALAIDOS.

estadio_balaidosPara o coordinador local de EU en Vigo, Rubén Pérez,  a construcción do novo estadio ten que ter aparellado a redacción dun novo convenio de colaboración entre o Celta e o Concello para que o mantemento do estadio e o custo da renovación seña amortizado mediante a participación pública nos ingresos polo usufructo da infraestructura.

Para Rubén Pérez, o importe que poña cada ámbito: Concello, Deputación e RC Celta “que dependa do beneficio ou retorno que vai ter da explotación ou cesión de recursos que reciba”.

EU lembra que o artigo 88 da  Lei 30/1992, do 26 de novembro de Régimen Xurídico das Administraciones Públicas e do Procedemento Administrativo Común di que «Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin».

EU lembra que noutros casos como o do estadio do Mallorca as sentencias xudiciais obrigaron a asinar un novo convenio para que o custe de de reparación e mantemento fora asumido polas dúas partes ao entender que se ben é certa (citamos literalmente) “a importancia que en la actualidad solo el RCD Mallorca es la entidad deportiva profesional que en esta Comunidad puede garantizar el poder de convocatoria necesario para rentabilizar deportivamente un estadio con capacidad para 26.000 espectadores, es importante la celebración de un convenio que implica una importante cesión de usos del estadio deportivo a un Club de Fútbol Profesional, máxime cuando de dicho Convenio se desprende que la sociedad anónima deportiva realiza una importante aportación de 600 millones de ptas. para la construcción del estadio, así como se compromete al mantenimiento y la conservación de todas las instalaciones del mismo. Piénsese que de no realizarse dicho convenio, sería el Ayuntamiento el que debería asumir unos costes de conservación escasamente rentabilizados con esporádicas actuaciones deportivas.
(Sentencia 1173/2001 del Tribunal Superior de Justicia de Les Illes Balears, de 11 de diciembre de 2001).

EU considera que un novo convenio evitará que a evidentemente necesaria reparación do estadio municipal de Balaídos seña entendido por unha parte importante da poboación como un agravio económico nun tempo de crise na que os clubes privados de fútbol moven millóns de euros procedentes de múltiples ambitos.

CONCENTRACION SILENCIOSA CONTRA O XENOCIDO DO POBO PALESTINO

Colectivos sociais e cidadás, partidos políticos e organizacións sindicais, convocan en Vigo, o vindeiro xoves día 7 de agosto , e como extensión da convocatoria estatal que realizan distintos colectivos palestinos radicados no estado, unha concentración silenciosa ás 20.30 horas no  MARCO como denuncia e condea polos ataques xenocidas do exercito sionista de Israel contra a franxa de Gaza.

¡¡ MANIFÉSTATE  EN SOLIDARIEDADE CO POBO PALESTINO¡¡
¡¡PAREMOS A AGRESIÓN XENOCIDA CONTRA O POBO PALESTINO¡¡
¡¡ BOICOT ACTIVO AOS PRODUTOS  E EMPRESAS QUE COMERCIAN CON ISRAEL¡¡
¡¡ PALESTINA VENCERA¡¡

Seguir este blog

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 34 segidores

%d bloggers like this: