MAREA DE VIGO PRESENTARÁ EMENDAS ÁS ORDENANZAS FISCAIS EN VIGO PRIORIZANDO CRITERIOS DE RENDA E PROGRESIVIDADE

Concello_de_VigoO voceiro municipal de MAREA DE VIGO, Rubén Pérez, denuncia que o groso dos impostos aumentan moi por enriba dos salarios dos traballadores e traballadoras e lembra que a suba salarial media pactada foi ata xuño de 2015 dun 0,73%, polo que unha suba de 1,1% supón de facto unha perda de poder adquisitivo dos vigueses e viguesas.

MAREA DE VIGO prepara esta semán as emendas ás ORDENANZAS E TAXAS para 2016 a través de ferramentas participativas, coa convocatoria do grupo de traballo institucional que é aberto á cidadanía. As propostas recollidas serán defendidas polo grupo municipal no seguinte pleno de setembro onde serán aprobadas as modificacións ás ordenanzas e taxas públicas.

Rubén Pérez, lembra que de acordo coa defensa dun sistema tributario progresivo, que teña como referencia o feito de que “quen máis ten máis pague”, a MAREA DE VIGO non defende unha rebaixa de impostos realizada “con carácter electoralista” que propón para este ano o Partido Popular, e lembra que anteriores rebaixas “beneficiaron de xeito análogo a quen máis ten” en vez de ponderar por renda os impostos para evitar agravios evidentes.

En relación co Imposto de Bens Inmobles, MAREA DE VIGO estuda fórmulas para establecer unha recarga do 50% no recibo deste imposto ás vivendas permanentemente desocupadas que non se integren nun plan público de aluguer, a ampliación dos beneficios fiscais a todas as vivendas protexidas a partir do 4º ano, a incorporación de bonificacións para as vivendas que incorporen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar, ou o establecemento de porcentaxes de bonificación en función da renda familiar a familias numerosas e novas.

O grupo de traballo institucional da MAREA DE VIGO estuda tamén unha proposta para que se pague o IBI por edificios propiedade da Igrexa católica que non sexan patrimonio histórico-artístico nin teñan un uso para o culto ou educación.

En relación ao Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, ademais da progresividade, MAREA DE VIGO estuda propoñer bonificacións para vehículos híbridos, de motor eléctrico e/ou emisións nulas; mentres que co Imposto de Construcións, buscaríase priorizar o aluguer fronte á compra ou establecer bonificacións tamén en materia da renda familiar para aqueles que fagan obras que favorezan o acceso e habitabilidade de persoas con diversidade funcional.

Na súa proposta sobre fiscalidade, MAREA DE VIGO estuda medidas sobre prezos públicos que xa deu a coñecer nos últimos días, como tramos de gratuidade ou custo simbólico na Escola Infantil; ou que as asociacións inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello estean exentas de pago á hora de usar espazos culturais.

MAREA DE VIGO PIDE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS NO DESASTRE DE FUNCIONAMENTO DO NOVO HOSPITAL

logowebMAREA DE VIGO coincide co grupo parlamentar de AGE en pedir á conselleira de sanidade que asuma e depure responsabilidades ante o novo capítulo de deficiencias e irregularidades do novo centro.

Para a MAREA DE VIGO, que se teñan que suspender traslados de pacientes por non superar controis microbiolóxicos os quirófanos e outras dependencias hospitalarias constitúe un feito de extrema gravidade que ten que ter responsabilidades concretas.

MAREA DE VIGO considera “fracasado” o modelo de xestión privada ou mixta no sistema sanitario e lembra que os criterios de xestión de empresas privadas van en moitos casos a colisionar co concepto de servizo público e garantía sanitaria. A procura de maior marxe comercial sobre o canon que o SERGAS pague á empresa concesionaria esta condicionando dende a accesibilidade ao centro ate, como estamos comprobando, a calidade asistencial, a seguridade dos pacientes e traballadores traballadoras e mesmo as mínimas garantías de dereito á asistencia sanitaria universal e gratuíta.

MAREA DE VIGO considera “apresurado” e “improvisado” o traslado ao novo hospital e non entende como dende o Concello se facilitaron as acometidas de auga, luz e saneamento sen antes asegurarse de que as condicións de apertura e funcionamento ían ser as mínimas exixibles a calquera edificio sanitario público.

ESQUERDA UNIDA DE VIGO CELEBRA UNHA XORNADA DE TRABALLO SOBRE A CONSTRUCCIÓN DA UNIDADE POPULAR EN VIGO

obradoiro-de-formaciónMILITANTES, SIMPATIZANTES E ACTIVISTAS SOCIAIS TRABALLARÁN ESTE SÁBADO 22 EN VIGO SOBRE OS PROCESOS DE UNIDADE DA ESQUERDA POLÍTICA E SOCIAL CON VISTAS AO PROCESO ELECTORAL DE DECEMBRO.

O coordinador local de EU en Vigo e voceiro do grupo municipal da MAREA DE VIGO, Rubén Pérez, considera que EU ten sido parte substancial de moitos procesos de encontro e construción de alternativas electorais,  como é o caso de AGE ou das diferentes candidaturas municipais das que AS MAREAS teñen sido parte importante. “A disparidade de procesos, cada vez máis complexos e con diversos actores” require un debate serio e riguroso de como encarar a construción da unidade popular, da concreción dun programa alternativo e das metodoloxías de participación pública da cidadanía consciente.

Para o concelleiro da MAREA DE VIGO e coodinador local de EU o que buscan estas xornadas é “analizar o papel que xoguemos, pero tamén a actitude e o estilo que empreguemos na nosa relación con outras forzas políticas e movementos sociais, e que determinarán en gran medida a nosa credibilidade como actor político convencido da unidade popular e como axente activo dos procesos de confluencia.”

En Esquerda Unida moitos compañeiros e compañeiras levamos moitos anos confluíndo con movementos sociais e construíndo resistencias e converxencias colectivas, o que nos achega unha bagaxe experiencial considerable e unhas relacións consolidadas sobre as que cimentar a promoción da Unidade Popular.

No marco desta xornada tamén trataremos exemplos exitosos de construción de unidade popular como a dos municipios de Madrid, Zaragoza, A Coruña e Barcelona.

MAREA DE VIGO DENUNCIA AS DEFICIENCIAS DO NOVO HOSPITAL

marea-descartaMAREA DE VIGO DENUNCIA AS DEFICIENCIAS DO NOVO HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO. O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA, MANTIVO UNHA XUNTANZA ONTE, DÍA 12, COAS TRABALLADORAS DO NOVO HOSPITAL , ONDE O COLECTIVO TRANSMITIULLE AS CONCELLEIRAS AS MÚLTIPLES FALLAS NAS INFRAESTRUTURAS DO MESMO.

O colectivo de traballadoras/es explicou as concelleiras as numerosas e graves deficiencias que afectan a seguridade do hospital; como exemplo citan que os produtos inflamables como formol, alcoholes ou filol, usados en anatomía patolóxica, que no Hospital Xeral e Meixoeiro eran almacenados nun edificio externo, (como marca a normativa de seguridade) nas novas instalacións son almacenados ao lado dos laboratorios nunha sala con extracción de gases insuficiente e en estantes que carecen de fixación ás paredes, representando un grave perigo de incendio.

O hospital carece a día de hoxe de liñas de evacuación sinalizadas, o cal pode desembocar nunha traxedia en caso de accidente.

Por outra parte as eivas na accesibilidade o complexo a día de hoxe, están a xerar situacións estrambóticas, nas que o propio persoal sanitario encargase ao rematar a súa quenda de trasladar a pacientes os seus domicilios nos seus propios vehículos ante a falta de alternativas. Resulta ilóxico que se teñan que solucionar co voluntarismo exemplar do persoal sanitario as carencias do servizo.

 O aparcadoiro, xestionado por unha asociación de empresas é un insulto para a cidadanía, que en ningún caso usa os servizos sanitarios por gusto, senón por necesidade. Todo o entorno dohospital, expropiado polas administracións públicas, está adicado a un “xardín terapéutico” do que o propio persoal critica a súa utilidade, en lugar de proporcionar prazas para as/os doentes e persoal; todas as beirarrúas están sementadas de pivotes para asegurar que todas e todos nós nosvexamos obrigados a usar o aparcadoiro privado, e polo tanto pagar as tarifas que aseguren beneficios para a empresa concesionaria.

A accesibilidade exterior ás entradas de consultas son penosas, carecendo de rampas para cadeiras de rodas, o cal, sumado os pivotes omnipresentes en tódalas instalacións, obrigan as usuarias/os a usar o aparcadoiro que ten un tramo de 15 min gratuítos claramente insuficiente para trasladar a unha persoa de mobilidade reducida.

Marea de Vigo considera que estas instalacións son un perfecto exemplo da ineficacia do modelo de xestión plantexado polo actual goberno do Partido Popular, coa colaboración necesaria do PSOE, e reclama un cambio de modelo que proporcione a nosa cidade un autentico hospital público o servizo das persoas e non do lucro da empresa privada.

Así mesmo expresamos a nosa solidariedade e admiración polo cadro de persoal sanitario que está a traballar nunhas condicións penosas, tratando na medida das súas posibilidades minimizar os efectos negativos que este modelo está a crear na atención as/os pacientes.

MAREA DE VIGO CUESTIÓNASE OS MOTIVOS POLOS QUE AÍNDA NON SAÍU A CONCURSO O SERVIZO DA ZONA AZUL

logowebMAREA DE VIGO DENUNCIA ESTA PARALIZACIÓN A PESAR DA SENTENZA DO TSX E POSTERIOR NON ADMISIÓN DO RECURSO POR PARTE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ASÍ O REQUIRE.

Marea de Vigo denuncia publicamente as deficiencias do servizo, tanto cara o cadro de persoal da empresa Dornier S.A., que xa ven de denuncialo en repetidas ocasións a través do rexistro do Concello, como cara a cidadanía, que está pagando as consecuencias de este deterioro e non cumprimento do ditaminado pola Xustiza.

O grupo municipal da Marea de Vigo, despois de manter unha xuntanza coa representación sindical da empresa e revisar tanto a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia coma a a non admisión de recurso por parte do Tribunal Constitucional, de novembro do 2013, considera que o Concello está incumprindo dita sentenza e mesmo o anunciado pola corporación no seu dia, sobre sacar a concurso a concesión, e considera que se teñen que dar explicacións sobre o que está a acontecer co servizo. Tanto sobre a sobrecarga de traballo que está a vivir o cadro de persoal (no prego técnico especifica a cobertura persoal que debe garantirse para o bo funcionamento do servizo) como as sospeitas que xa ten trasladado a representación dos traballadores e traballadoras respecto o traslado de medios humanos e materiais pertencentes o servizo do Concello de Vigo a outros municipios de Galicia.

Marea de Vigo considera que este pode ser o momento de plantexar fórmulas cara á remunicipalización do servizo e insiste en que, de existir un control público sobre as concesionarias municipais a través dun observatorio da contratación pública, se evitarían situacións como a que están sufrindo as e os traballadoras e traballadores de Dornier S.A. e mesmo a cidadanía, que está a pagar a mala xestión do servizo, tanto por parte da empresa como por parte do Concello.

MAREA DE VIGO ANTE A ADXUDICACIÓN DO MANTEMENTO DE PARQUES E XARDÍNS EN VIGO


Rubén-PérezMAREA DE VIGO CONSIDERA QUE, CON RESPECTO A NOVA ADXUDICACIÓN DE PARQUES E XARDÍNS, “ALGUÉN TEN QUE ACLARAR COMO SE EVALÚAN E CONTROLAN CUSTES DOS SERVIZOS” E REITERA A SÚA PETICIÓN DUN OBSERVATORIO DA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO XA FUNCIONA EN ZARAGOZA PARA AUDITAR A CONTRATACIÓN NOS SERVIZOS MUNICIPAIS.

Marea de Vigo sigue insistindo en que a situación actual de priorización do criterio de “oferta máis económica” na contratación , fomenta a precarización das condicións laborais nos cadros de persoal das contratas. Considera que os riscos de perda de emprego no servizo “eran patentes antes coa anterior concesionaria como o son agora coa nova”. A única maneira de garantir emprego estable é a xestión directa municipal do servizo e a consolidación do persoal.

Rubén Pérez, voceiro municipal da MAREA DE VIGO, non entende como a actual concesionaria estivo anos cobrando unha cantidade pola xestión do mantemento de parques e xardíns, tentando sempre reducir dereitos e custes laborais, o que ocasionou folgas en datas recentes, e presenta unha oferta agora ao novo concurso que reduce sensiblemente o custe que anteriormente cobraba.

MAREA DE VIGO considera “inexistente” o seguimento da situación laboral e do cumprimento da lexislación laboral por parte do Concello nas empresas que xestionan contratos públicos e lembra que “existe unha responsabilidade directa do Concello en que en determinados servizos aparezan situacións de precaridade laboral, flexibilidade arbitraria e mesmo incumprimentos graves dos convenios colectivos.

MAREA DE VIGO considera necesario artellar un control público (concello, sindicatos, asociacións veciñais, consumidores e usuarios, etc…) a través dun observatorio da contratación que xa funciona de xeito positivo en cidades como Zaragoza e que estudan implantar Madrid ou Barcelona.

Para a MAREA DE VIGO a exclusión de CESPA, EULEN ou VALORIZA no contrato pon en manifesto que o criterio de rebaixa sobre o prezo estimado do servizo desencadea unha “guerra de prezos á baixa” que inexorablemente actúan sobre o emprego ao ser o principal custe que actualmente supón o SERVIZO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES DA CIDADE DE VIGO.

Rubén Pérez. Voceiro do grupo municipal da MAREA DE VIGO manterá hoxe unha xuntanza co presidente do comité de empresa do servizo para evaluar a situación da concesión e os riscos futuros do mesmo.

 

PARTICIPA NA ELABORACIÓN DO PROGRAMA DA MAREA DE VIGO

progra-1024x626Lanzamos o Programa Vivo.
Un xeito de facer política distinto, participativo e aberto, onde toda a veciñanza de Vigo poderá participar na elaboración do programa electoral.
www.mareadevigo.org/programavivo

Para acceder só tes que asinar o manifesto, crear un contrasinal e comezar a facer propostas e votar as xa plantexadas. Cómpre sinalar que as propostas que incluíremos no programa serán aquelas que no cómputo de votos positivos e negativos obteñan +7.

Temos unha cidade aínda por facer. Participa!

Seguir

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 34 segidores

%d bloggers like this: